DOGAĐANJA:
Katedra za teoriju prava
Predavanje - akademik Marijan Pavčnik...

U srijedu, 13. travnja 2016., od 17:00-18:30h, u Vijećnici Pravnog fakulteta, akademik Marijan Pavčnik (Pravni fakultet u Ljubljani) održao je predavanje pod naslovom "(OTVORENA) PITANJA ARGUMENTACIJE U PRAVU - Normativna konkretizacija zakona umjesto »primjene prava«".

Popis obavijesti