OBAVIJESTI:
Filozofija prava

1. Hans Kelsen, Čista teorija prava, Naklada Breza, 2012., str. 55-72.

2. Goran Dajović, Hartova teorija prava – osnovne crte, Strani pravni život, 3/2011, str. 9-28 (https://www.comparativelaw.info/spz20113.pdf)

3. Joseph Raz, Vlast, pravo i moralnost, u: Etika u javnom domenu, CID, 2005., str. 229-258

4. Janja Golubić, Luka Burazin, Interpretacijska teorija prava Ronalda Dworkina - osnovne postavke, Pravnik, 49(2016), 1(99), str. 23-39

5. Neil MacCormick, Prava i vrijednosti: razmišljanja o metodi, u: Institucije prava, Naklada Breza, 2014., str. 379-409

6. Riccardo Guastini, Tumačenje: višeznačan izraz i Dvostruka neodređenost prava, u: Sintaksa prava, str. 351-365

Popis obavijesti