SEMINAR - KREŠIĆ:
Repozitorij
Repozitorij je prazan

Teorija prava – seminar

Grupe:  grupa 1(TP-A1-GR1)

              grupa 2 (TP-A1-GR2)

Vrijeme: grupa 1 (TP-A1-GR2) -  utorak, petak, 12:30-15:00h

Napomene:

*   Dana 2.11.2018 predavanje će biti održano u petak u 12:30h

** Dana 7.11.2018. predavanje će biti održano u srijedu u 12:30h

** Dana 28.11.2018. predavanje će biti održano u srijedu u 15:00h

Vrijeme: grupa 2 (TP-A2-GR1) -  ponedjeljak, četvrtak, 12:30-15:00h

Napomene:

*    Dana   2.11.2018. predavanje će bit održano u petak u 15:00h

**  Dana 28.11.2018. predavanje će bi biti održano u srijedu u 12:30h

Mjesto: Informatička dvorana, Trg Republike Hrvatske 14

Nastavnik: Doc. dr. sc. Mario Krešić

Web:  https://www.pravo.unizg.hr/OTPD/predmet/tps/seminar_-_kresic

Sustav za e-učenje: Merlin -  https://moodle.srce.hr/2018-2019/

 

 

 

Literatura

Obvezna: Neil MacCormick, Institucije prava: ogled iz teorije prava, Breza, 2014

 

 

 

 

 

 

 

Detaljni izvedbeni plan nastave

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

Subota

Nedjelja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

U 12:30h 

P

P

P

P

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

U 15:00 h

P

P

P

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

P

P

P

P

6

 

 

 

 

**7

U 12:30h

P

P

P

P

8

P

P

P

P

9

P

P

P

P

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

P

P

P

P

13

P

P

P

P

14

 

 

 

 

15

P

P

P

P

16

P

P

P

P

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

P

P

P

P

20

P

P

P

P

21

 

 

 

 

22

P

P

P

P

23

P

P

P

P

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

26

P

P

P

P

27

P

P

P

P

28

U 12:30 h

P

P

P

P

29

Z

G2

Z

G2

Z

G2

Z

G2

30

Z

G1

Z

G1

Z

G1

Z

G1

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

U 15:00 h

P

P

P

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

P

PREDAVANJA – Teorija prava-seminar GRUPA 1          

P

PREDAVANJA – Teorija prava-seminar GRUPA 2

 

SAMOSTALNO UČENJE

I

ZAKLJUČIVANJ OCJENA

 

 

Raspored predavanja - grupa 1 ( TP-A2-GR1):

 

GRUPA

TERMIN

TEMA

LITERATURA

II.

2.11. (PET)

u 12:30 h

UVOD.

1. Institucionalna teorija prava

 

 

II.

7. 11. (SRI)

u 12:30 h

2. Pravni poredak i norme

Esej

Institucije prava, poglavlje 2, str. 43-64

2. O institucionalnom poretku

II.

9. 11. (PET)

u 12:30 h

3. Subjektivni pravni položaji

Esej

Institucije prava, poglavlje 7. str. 171-189, poglavlje 8, str. 199-206, poglavlje 9, str. 217-227 i 234-236;

 

7.3 O subjektivnim pravima općenito te u pogledu ponašanja

7.4. Subjektivna prava glede stanja bivanja i stanja stvari

8.4. Stvarna prava-njihov sadržaj

9.1. Uvod

9.2. Pravo kao ovlašćivanje

9.5. Otpornost

II.

13. 11. (UTO)

u 12.30 h

4. Konvencije i pravila

Esej

Institucije prava, poglavlje 1, str. 33-42, poglavlje 4, str. 105-112

1.3. Normativno

1.4. Normativni poredak

1.5. O konvencijama: neformalne prakse

4.3. Navike glede pravila

4.4. Pazite razmak!

II.

16. 11. (PET)

u 12:30 h

5. Ustavna država

Esej

Institucije prava, poglavlje 3, str.65- 93

3. Pravo i ustavna država

 

II.

20. 11. (UTO)

u 12:30 h

6. Temeljna prava

Esej

Institucije prava, poglavlje 11, str. 259-283

11. Ograničenje vlasti: temeljna prava

II.

23.11. (PET)

u 12:30 h

7. Smrtna kazna

 

Death Penalty Report 2017 (https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/04/death-penalty-facts-and-figures-2017/)

 

II.

27.11. (UTO)

u 12:30 h

8. Pravo i politika

Esej

 

 

Institucije prava, poglavlje 10, str. 239-257

10. Vlasti i javno pravo: pravo i politika

II

28. 11. (SRI)

u 15:00 h

9. Pravo i moral

Esej

Institucije prava, poglavlje 12, str. 296-300,

Poglavlje 13, str. 320-325; poglavlje 14, str. 333-336; poglavlje 15, str. 361-365.

 

12.3. Pravni moralizam

13.6. Pravo, gospodarstvo i informacije

14.3. Moralni prijepori i pravna odluka

15.3. Vjera, sloboda i pravo

II.

30. 11. (PET)

u 12:30 h

Ispravak

Zaključivanje ocjena

 

 

 

Raspored predavanja grupa 2 (TP-A2-GR2

GRUPA

TERMIN

TEMA

LITERATURA

I.

2. 11. (PET)

u 15:00 h

 

UVOD

1. Institucionalna teorija prava

 

 

 

 

I.

5. 11. (PON)

u 12:30 h

2. Pravni poredak i norme

Esej

 

Institucije prava, poglavlje 2, str. 43-64

2. O institucionalnom poretku

I.

8.11.

(ČET) 

 

u 12.30 h

3. Subjektivni pravni položaji

Esej

Institucije prava, poglavlje 7. str. 171-189, poglavlje 8, str. 199-206, poglavlje 9, str. 217-227 i 234-236;

 

7.3 O subjektivnim pravima općenito te u pogledu ponašanja

7.4. Subjektivna prava glede stanja bivanja i stanja stvari

8.4. Stvarna prava-njihov sadržaj

9.1 Uvod

9.2. Pravo kao ovlašćivanje

9.5. Otpornost

I.

12. 11. (PON)

u 12:30

4. Konvencije i pravila

Esej

Institucije prava, poglavlje 1, str. 33-42, poglavlje 4, str. 105-112

1.3. Normativno

1.4. Normativni poredak

1.5. O konvencijama: neformalne prakse

4.3. Navike glede pravila

4.4. Pazite razmak!

I.

15. 11. (ČET)

u 12:30 h

5. Ustavna država

Esej

Institucije prava, poglavlje 3, str.65- 93

3. Pravo i ustavna država

 

I.

19. 11. (PON)

u 12:30 h

6. Temeljna prava

Esej

Institucije prava, poglavlje 11, str. 259-283

11. Ograničenje vlasti: temeljna prava

I.

22.11. (ČET)

u 12:30 h

7. Smrtna kazna

 

 

Death Penalty Report 2017 (https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/04/death-penalty-facts-and-figures-2017/)

 

I.

26. 11. (PON)

u 12:30 h

8. Pravo i politika

Esej

Institucije prava, poglavlje 10, str. 239-257

10. Vlasti i javno pravo: pravo i politika

I.

28. 11. (SRI)

u 12:30 h

9. Pravo i moral

Esej

 

Institucije prava, poglavlje 12, str. 296-300,

Poglavlje 13, str. 320-325; poglavlje 14, str. 333-336; poglavlje 15, str. 361-365.

 

12.3. Pravni moralizam

13.6. Pravo, gospodarstvo i informacije

14.3. Moralni prijepori i pravna odluka

15.3. Vjera, sloboda i pravo

I.

29. 11. (ČET)

u 12:30 h

Ispravak

Zaključivanje ocjena

 

 

 

 

 

Kriteriji ocjenjivanja

Studenti pišu sedam eseja iz sedam seminarskih tema

 1. Pravni poredak i norme
 2. Subjektivni pravni položaji
 3. Konvencija i pravila
 4. Ustavna država
 5. Temeljna prava
 6. Pravo i politika
 7. Pravo i moral

Za svaki esej student/ica može dobiti najviše 2 boda.

 

Ukupna ocjena iz sedam testova utvrđuje se sukladno sljedećoj bodovnoj ljestvici:

 

bodovi/14    =  ocjena

   07-08        =      2
   09-10        =      3
   11-12        =      4
   13-14        =      5
 

Ukupna ocjena iz sedam testova predstavlja konačnu ocjenu iz seminara iz Teorije prava.

 

SEMINARSKI RAD

Studenti koji to žele mogu u okviru seminara iz Teorije prava izraditi pisani (seminarski) rad.

Datum predaje pisanog rada: do 11. siječnja 2018.

Radovi se predaju emailom i isprintani. Isprintani rad može se predati u vrijeme konzultacija.

Radovi trebaju biti napisani sukladno „Uputama za pisanje seminarskih pisanih radova“ (A. Uzelac, A. Korać, M. Petrak)

http://www.alanuzelac.from.hr/Pdf/upute-radovi.pdf

 

Seminarske teme:

 1. Norme
 2. Subjektivna dimenzija norme
 3. Pravni poredak
 4. Pravo i moral
 5. Ljudska prava
 6. Država i pravo 

Obvezna literatura za izradu seminarskog rada:

 

 1. Neil MacCormick, Institucije prava: ogled iz teorije prava, Breza, 2014
 2. Riccardo Guastini, Sintaksa prava, Naklada Breza (2016)
 3. Berislav Perić, Struktura prava, Informator (1994)
 4. Berislav Perić, Država i pravni sustav, Informator (1994)
 5. Nikola Visković, Teorija države i prava, Centar za dopisno obrazovanje, Birotehnika (2006)
 6. Duško Vrban, Država i pravo, Golden marketing (2003)
 7. Vjekoslav Miličić, Opća teorija prava i države, samizdat (2008)
 8. Barem dva izvora sekundarne literature (koristiti tražilicu ANDY na http://161.53.157.4/cgi-bin/mentoe.cgi)

 SEMINARSKA LITERATURA

Seminarska literatura je knjiga Neil MacCormick, Institucije prava: ogled iz teorije prava, Breza, 2014

 
 

SEMINARSKE OBVEZE

Za pozitivno ocijenjen seminar student je dužan ispuniti sljedeće seminarske obveze:

 

1) nazočiti na najmanje 7 (od 9) tematskih seminarskih susreta

2) skupiti najmanje 7 od 14 bodova iz eseja.

 

 

Popis obavijesti