KATEDRA ZA TEORIJU PRAVA:
R. Guastini, Tumačenje i...

Iz tiska je upravo izašla knjiga Riccardo Guastini, Tumačenje i argumentacija, Naklada Breza, Zagreb, 2023. Knjigu je s talijanskoga jezika preveo izv. prof. dr. sc. Luka Burazin. 

U ovoj se knjizi na sustavan način raspravlja o tumačenju i argumentaciji u području prava. Knjiga je podijeljena u pet dijelova. Prvi dio posvećen je različitim oblicima neodređenosti normativnih dokumenata i tumačenjskoj diskreciji koja iz njih proizlazi. U drugom dijelu autor istražuje raznolikost pravostvarajućih radnji pravnih znanstvenika i sudaca: rješavanje antinomija, popunjavanje praznina, konstruiranje neizraženih normi, konkretiziranje i ponderiranje načela. U trećem dijelu analiziraju se različite vrste rasuđivanja u primjeni prava, a posebno argumentacija tumačenjskih odluka. U četvrtom dijelu autor se bavi tumačenjem ustavnih dokumenata. I na koncu, u petom dijelu, raspravlja se o različitim, u doktrini raširenim opisujućim i normativnim shvaćanjima tumačenja.

Studenti knjigu mogu kupiti uz popust od 25 % u knjižari Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Popis obavijesti