prof. dr. sc. Petar Miladin
prof. dr. sc.
Petar Miladin

Petar Miladin (rođen 1973.) je diplomirani pravnik, magistar prava (1999.) i doktor prava (2005.) na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Obranio je magistarski rad pod naslovom „Bankarska tajna i bankarsko obavještavanje“ te doktorsku disertaciju „Plaćanje doznakom“. Radio je kao pripravnik na Općinskom i Trgovačkom sudu u Zagrebu te je položio pravosudni ispit. Od 1997. radi na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a od 2013. je redoviti profesor. Predaje trgovačko pravo, pravo društava i bankarsko pravo na integriranom pravnom studiju, specijalističkom i doktorskom studiju. Sudjeluje na projektu „Prilagodba hrvatskog prava društava europskom pravu“, a voditelj je projekta „Prilagodba hrvatskog prava i ekonomije europskom tržištu kapitala“. Nalazi se na listi arbitara Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Predstavnik je Republike Hrvatske u IV. radnoj skupini UNCITRAL-a za elektronsku trgovinu te HGK-a u radnoj skupini ICC-a za trgovačko pravo. Autor je brojnih članaka i monografija iz područja trgovačkog prava, prava društava i bankarskog prava.

Više

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 1996

Godina magistriranja: 1999

Godina doktoriranja: 2005

Na katedri od: 1999

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4564 339
Adresa:
Trg Republike Hrvatske 14, soba 54/II
Katedra/služba:
Trgovačko pravo i pravo društava
Konzultacije:

Ne održava konzultacije u ak. god. 2019/2020

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrani projekti

Prilagodba hrvatskog prava i ekonomije europskom tržištu kapitala

Prilagodba hrvatskog prava društava europskom pravu


Povijest zaposlenja

do 1997. pripravnik na Općinskom i trgovačkom sudu u Zagrebu

1997. zaposlen na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao mlađi asistent

1999. asistent

2005. viši asistent

2005. docent

2009. izvanredni profesor

2013. redoviti profesor