dr. sc. Petra Đurman
dr. sc.
Petra Đurman

Petra Đurman diplomirala je 2012. godine na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirala 2019. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Za doktorsku disertaciju pod naslovom „Utjecaj organizacijskih varijabli na proces i rezultate participacije u javnoj upravi“ dobila je 2020. godišnju nagradu Mzia Mikeladze organizacije NISPAcee (Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe) za najbolju doktorsku disertaciju iz područja javne uprave i javnih politika u srednjoj i istočnoj Europi. Dobitnica je nagrade 'Eugen Pusić' za najbolji rad u kategoriji mladih znanstvenika u 2020. godini. Autorica je većeg broja znanstvenih radova te je sudjelovala na brojnim konferencijama u zemlji i inozemstvu. Područja interesa uključuju otvorenost javne uprave i odnos s građanima, participaciju građana, regulacijski menadžment, e-upravu i otvorene podatke. Članica je Instituta za javnu upravu i Hrvatskog politološkog društva.

Više

EDUKACIJA

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 627
Adresa:
Ćirilometodska 4, soba 27
Katedra/služba:
Upravna znanost
Konzultacije:

Utorkom od 15:00-16:30h

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Otvoreni podaci javne uprave i lokalne samouprave

Musa, Anamarija ; Đurman, Petra ; Hadaš, Petra
Poglavlja u knjigama, 2021.

Seminar Otvoreni podaci u Republici hrvatskoj

Đurman, Petra
, 2020.

Radionica Open Access and Open Science

Đurman, Petra
, 2020.

Dani otvorenih podataka u Hrvatskoj

Đurman, Petra
, 2020.

Savjetovanje s javnošću u pripremi propisa u Hrvatskoj

Đurman, Petra
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Disciplinary research on open data – Law, Public Administration, Policy & Governance: National Open Data Portal Analysis

Musa, Anamarija ; Đurman, Petra ; Katulić, Tihomir ; Rogić Lugarić, Tereza ; Jurić, Marko ; Habazin, Margareta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Horizon2020 TODO Summer School on Open Data

Participation in Public Administration Revisited: Delimiting, Categorizing and Evaluating Administrative Participation

Đurman, Petra
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
Hrvatska i komparativna javna uprava = Croatian and comparative public administration

Utjecaj organizacijskih varijabli na proces i rezultate participacije u javnoj upravi

Đurman, Petra
Doktorske disertacije, 2019.

Participatory public administration – conceptual observations and empirical implications

Đurman, Petra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Researching, Theorizing, and Teaching Administrative Science and Public Administration: Croatia, South East Europe, and Beyond

Development of local democracy in Croatia – Two steps forward, one step back. Or vice versa?

Koprić, Ivan ; Manojlović, Romea ; Đurman, Petra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Political Studies Association Annual International Conference 2017

Savjetovanje s javnošću u donošenju propisa: kvaliteta javnog odlučivanja i sudjelovanje građana

Vidačak, Igor ; Đurman, Petra
Poglavlja u knjigama, 2017.

Local democracy development in Croatia: from experimental self-management to weak local democracy

Koprić, Ivan ; Manojlović, Romea ; Đurman, Petra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
10th ECPR General Conference 2016

Sažetak 12. Foruma za javnu upravu: Uprava u digitalno doba III: Transformacijski potencijal e-uprave za veću učinkovitost i odgovornost

Đurman, Petra
, 2016.

Sažetak 11. Foruma za javnu upravu: Digitalna uprava II: Komuniciranje politika i komuniciranje s javnošću

Đurman, Petra
, 2016.

Digital Local Government: Promoting Transparency, Participation and Efficient Local Public Services

Musa, Anamarija ; Đurman, Petra
Poglavlja u knjigama, 2016.

Europeizacija javne uprave i načelo otvorenosti

Đurman, Petra
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske

Transparency and Openness in Local Governance: A Case of Croatian Cities

Musa, Anamarija ; Bebić, Domagoj ; Đurman, Petra
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Hrvatska i komparativna javna uprava = Croatian and comparative public administration

Transparency and participation in making decisions as the instruments fighting corruption: from prevention to enforcement

Musa, Anamarija ; Džinić, Jasmina ; Đurman, Petra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
International conference Fighting Corruption: From Good Governance and Prevention Measures to Law Enforcement and International Cooperation

Javna uprava i politički sustav Ujedinjenog Kraljevstva: između tradicije i reformi

Đurman, Petra
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Hrvatska i komparativna javna uprava = Croatian and comparative public administration

Sažetak 6. Foruma za javnu upravu: Javni službenici – status i broj zaposlenih u javnoj upravi

Đurman, Petra
, 2014.

Problem koordinacije u javnoj upravi : natrag prema hijerarhiji?

Đurman, Petra ; Musa, Anamarija
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Anali hrvatskog politološkog društva

Sažetak 5. Foruma za javnu upravu: Transparentnost u javnom upravljanju

Đurman, Petra
, 2013.

Sažetak 4. Foruma za javnu upravu: Policy i strategija u javnoj upravi – kako definirati i ostvariti ciljeve?

Đurman, Petra
, 2013.

Dahlström, Carl, Peters, B. Guy i Pierre, Jon: Steering from the Centre. Strengthening Political Control in Western Democracies

Đurman, Petra
Drugi radovi u časopisima, 2012.
Anali Hrvatskoga politološkog društva

W. Richard Scott: Institutions and Organizations: Ideas and Interests

Đurman, Petra
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Hrvatska i komparativna javna uprava