Obavijesti
Rezultati pismenog dijela ispita te raspored usmenog ispita dostupni su na:  https://www.pravo.unizg.hr/PHPD/predmet/hppuek/rezultati_ispita
Obavještavaju se studenti da će se predavanja odvijati četvrtkom, od 10.00 do 11.30 u dv. I, ĆM 4 . Prvo predavanje odražati će se 24. listopada 2019.