PRAVO INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA (PREDMET):
Pravo informacijskih tehnologija

U okviru kolegija Pravo informacijskih tehnologija, ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela.

U ovoj akademskoj godini pisani dio ispita održavat će se u sustavu Merlin (20/21) u okivru e-kolegija Pravo informacijskih tehnologija. Pismeni dio ispita se sastoji od 30 pitanja s višestrukim odabirom.

Nakon pisanog dijela ispita na stranicama predmeta u okviru stranica Katedre pod rubrikom Rezultati ispita bit će objavljeni rezultati ispita i raspored za usmeni ispit. Za pristup rubrici potrebno je ulogirati se s AAI identitetom.

Pozitivna ocjena na pisanom dijelu ispita preduvjet je za pristup usmenom dijelu ispita, koji će se održati putem Google Meet ili druge aplikacije.

Svi studenti koji prijave ispit bit će automatski pridruženi u odgovarajući Merlin kolegij.

Popis obavijesti