Pravna klinika

Pravna klinika je jedinica Pravnog fakulteta u okviru koje studenti pružaju besplatnu pravnu pomoć građanima kojima je ona potrebna. Klinika je osnovana u jesen 2010., i uključena je u nastavni plan i program integriranog preddiplomskog i diplomskog pravnog studija. Rad klinike sastoji se od kliničkog rada na predmetima stranaka u prostorijama Klinike (tzv. rezidentna klinika), od izlazaka studenata na teren radi pružanja pravne pomoći izvan rezidentne klinike (tzv. vanjske ili mobilne klinike), od suradnje i kliničkog rada u suradnji s raznim vladinim i nevladinim organizacijama te od održavanja predavanja i prezentacija radi pravnog opismenjivanja građana i članova pojedinih skupina (tzv. street law).

URL: klinika.pravo.hr

 

 

Broj predmeta obrađenih u Klinici od 2012. godine.