Ured za međunarodnu suradnju

 

VAŽNO: KONZULTACIJE TRENUTNO MOGUĆE JEDINO PREKO EMAIL PORUKA: imo@pravo.hr 

 

Stručni suradnik za poslove međunarodne suradnje i rad na projektima
Jelena Tadić Cegnar, mag. iur.

Stručna suradnica za poslove međunarodne suradnje (odlazni studenti)
Sandra Belko Leović, prof.