ECTS koordinatori

Doc. dr.sc. Marko Jurić, ECTS koordinator za integrirani preddiplomski i diplomski pravni studij.

 

Prof.dr.sc. Marko Šikić, ECTS koordinator za Studijski centar javne uprave i javnih financija

 

Prof. dr. sc. Ivan Rimac, ECTS koordinator za Studijski centar socijalnog rada