Priznavanje sadržaja ostvarenih u okviru programa Erasmus

Priznavanje sadržaja ostvarenih u okviru Erasmus programa regulirano je odlukom dekana od 7. veljače 2018. Odluka je dostupna ovdje.

Upiti vezani uz priznavanje predmeta koje studenti Pravnog fakulteta namjeravaju slušati i polagati ili su ih već odslušali/položili u okviru mobilnosti/međunarodne razmjene upućuju se nadležnom ECTS koordinatoru putem sustava podrska.pravo.hr.

Upiti vezani uz priznavanje predmeta koje studenti Studijskog centra socijalnog rada namjeravaju slušati i polagati ili su ih već odslušali/položili u okviru mobilnosti/međunarodne razmjene upućuju se, putem studentske referade, nadležnom ECTS koordinatoru u obliku molbe na posebnom obrascu. Molbi se prilaže prijepis ostvarenih ECTS bodova i kurikul (program po kojemu se predmet izvodi, a iz kojega su vidljive nastavne jedinice koje predmet sadrži).