Prijave se primaju do 31. siječnja 2019. na adresu: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14.

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet


Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje

n a t j e č a j
za upis polaznika
na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij pravnih znanosti,
smjer „Javno pravo i javna uprava“

  Na studij, u trajanju od šest semestara, ima pravo upisati se:

- osoba koja je završila integrirani ili dodiplomski sveučilišni pravni studij
- osoba koja je završila drugi diplomski ili dodiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti uz obvezu polaganja odgovarajućeg razlikovnog sadržaja
- osoba koja je završila poslijediplomski znanstveni magistarski ili poslijediplomski specijalistički studij iz pravnih znanosti

Prednost pri upisu na studij imaju osobe s višom prosječnom ocjenom.

Nastava započinje u ljetnom semestru akademske 2018./2019. godine.

Školarina iznosi 8.500,00 kuna po semestru.

Prijave se primaju do 31. siječnja 2019. na adresu: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14.

  Uz prijavu je obvezno priložiti:

- životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti
- diplomu o završenom studiju te potvrdu o položenim ispitima s ocjenama studija i prosjekom ocjena
-  potvrde o znanju jezika

O rezultatima natječaja svi podnositelji prijava bit će izviješteni u roku od 15 dana nakon zaključenja natječaja.

Studijski program i izvedbeni plan poslijediplomskog studija objavljen je na web stranici www.pravo.hr.

Sve potrebne obavijesti mogu se dobiti na e-mail: jasmin.mujinovic@pravo.hr odnosno na telefon broj: 4564 383.  

Popis obavijesti