Program „Edukacija djece i mladih u...

U petak, 31. svibnja 2019. godine, predstavljen je Program „Edukacija djece i mladih u području poreza“. Program je nastao u suradnji Ministarstva financija, Porezne uprave i Ministarstva znanosti i obrazovanja, a dio je pilot projekta Europske komisije „Digital Education Tax for Young Europeans (TAXEDU), koji je započeo 2015. godine, a završio 2018. godine.  Glavni cilj ovog programa je edukacija djece i mladih, dok je sekundarni cilj podizanje svijesti o borbi protiv utaje poreza odnosno izbjegavanju plaćanja poreza.

Na predstavljanju Programa sudjelovali su i studenti Pravnog fakulteta: studenti Poreznog studija Lara Matleković i Tin Bručić te student Pravnog studja Karlo Kolar, koji su za ovu prigodu snimili i trominutni film o važnosti plaćanja poreza i ispunjavanja društvenih obveza.

Popis obavijesti