KATEDRA ZA POMORSKO I OPĆEPROMETNO PRAVO:
Repozitorij

Rezultati 1. kolokvija su u prilogu.

 

 

test

esej

1. kolokvij ocjena

 

Babić Antonela

4

4

4

 

Barić Krišto Dea

 

 

0

 

Bartol Matija

4

4

4

 

Bartolin Karla

3

3

3

 

Bilić Prcić Frano

3

3

3

 

Bukal Dora

3

2

3

 

Buljat Krešimir

4

2

3

 

Cerovečki Lucija

3

2

3

 

Čavlek Petra

3

2

3

 

Ćorić Asja

4

3

4

 

Dananić Domagoj

3

4

4

 

Gugić Nikolina

4

3

4

 

Havliček Petra

2

4

3

 

Hoić Sara

4

4

4

 

Ivankić Antun

2

3

3

 

Kampić Tena

2

4

3

 

Karadža Lucija

2

1

1

 

Kos Ivan

3

3

3

 

Kostervajn Maja

 

 

0

 

Kotlar Natali

3

2

3

 

Kovač Morana

3

1

1

 

Kraljević Jelena

 

 

0

 

Kučko Tamara

2

1

1

 

Leto Ana Marija

 

 

0

 

Lunić Sara

3

3

3

 

Magdić Ana

1

0

1

 

Mandac Dominika Mia

2

3

3

 

Martinec Dorotea

2

2

2

 

Mavriček Martin

3

2

3

 

Medić Veronika

3

4

4

 

Mijatović Vikorija

 

 

0

 

Mikulić Marija

4

3

4

 

Mladinić Lea

3

3

3

 

Pandurević Iva

 

 

0

 

Paska Dora

3

3

3

 

Perica Iris

3

2

3

 

Perić Domagoj

3

3

3

 

Perković Kristian

2

3

3

 

Podrug Dora

3

3

3

 

Ptiček Anja

2

2

2

 

Spada Stephanie

4

5

5

 

Strahija Filip

1

0

1

 

Suša Lorena

4

5

5

 

Sviben Josip

3

2

3

 

Šimić Barbara

 

 

0

 

Šimić Sunčica

4

4

4

 

Škalički Iliriana

4

2

3

 

Tolić Matea

3

2

3

 

Tomić Željko

4

4

4

 

Trupčević Ena

5

4

5

 

Varga Janja

4

4

4

 

Znaor Petra

2

3

3

Popis obavijesti