KATEDRA ZA POMORSKO I OPĆEPROMETNO PRAVO:
Repozitorij

Od ponedjeljka 4. ožujka predavanja iz  kolegija Pomorsko i općeprometno pravo za redovite studente će se održavati u jednom turnusu prema slijedećem rasporedu:

  • ponedjeljkom od 14-17h
  • četvrtkom od 9-12h

 

Uvjet za dobivanje potpisa s predavanja za redovne studente jest redovito pohađanje nastave, pri čemu se neće tolerirati više od jedne trećine neopravdanih izostanaka s ukupno održane nastave.

 

Raspored predavanja dostupan je u opširnijem sadržaju obavijesti.

 

Pomorsko i općeprometno pravo

Raspored predavanja za redovne studente

Ljetni semestar

Akademska godina 2018./2019.

TERMIN

TEMA

NASTAVNIK

Ponedjeljak – Grupa A 25.2.

1. Uloga transporta u međunarodnoj trgovini

Marin

Ponedjeljak – Grupa B 25.2.

1. Uloga transporta u međunarodnoj trgovini

Radionov

Četvrtak – Grupa A 28.2.

2.1.  Izvori zračnog prava

2.2. Organizacija tržišta usluga željezničkog prijevoza

Marin

Četvrtak – Grupa B 28.2.

2. 1. Izvori zračnog prava

2.2. Organizacija tržišta usluga željezničkog prijevoza

Radionov

Ponedjeljak – 4.3.

2.3. Odgovornost zračnog prijevoznika/operatera za tjelesne povrede/smrt putnika i prava prema Uredbi EZ 261/2004 II

2.4. Odgovornost zračnog prijevoznika za robu

Radionov

Četvrtak – 7.3.

3. 1. Izvori željezničkog prava i organizacija tržišta usluga željezničkog prijevoza u EU

Radionov

Ponedjeljak – 11.3.

3. 2. Odgovornost željeznice za štetu na robi

3.3. Odgovornost željeznice za tjelesne povrede i smrt putnika

Radionov

Četvrtak – 14.3.

4.1. Izvori cestovnog prava i organizacija tržišta usluga cestovnog prijevoza u EU

4.2. Odgovornost cestovnog prijevoznika za robu, putnike i prtljagu

Radionov

Ponedjeljak – 18.3.

5. Pojam broda u pomorskom pravu

6.1.  Stvarna prava na brodu

Radionov

Četvrtak – 21.3.

6.2. Pomorska hipoteka i privilegiji

Radionov

Ponedjeljak – 25.3.

7. Odgovorne osobe u pomorskom pravu

8. Opće (globalno) ograničenje odgovornosti

Radionov

Četvrtak – 28.3.

1. KOLOKVIJ

Radionov

Ponedjeljak – 1.4.

9.1. Ugovori o iskorištavanju brodova (sistematika)

9.2. Brodarski ugovori

9.3. Ugovor o zakupu broda

9.4. Ugovori o prijevozu stvari morem

Radionov

Četvrtak – 4.4.

10. 1. Prijevozne isprave I

Radionov

8.4. – 11.4.

ISPITNI ROK

NEMA NASTAVE

Ponedjeljak – 15.4.

10.2.  Prijevozne isprave II

11. Prijevozi s više prijevoznika

Radionov

Četvrtak – 18.4.

12. Ugovor o prijevozu putnika i prtljage morem

Radionov

22.4.

BLAGDAN

NEMA NASTAVE

Četvrtak – 25.4.

13. Prijevoz unutarnjim plovnim putevima

Radionov

Ponedjeljak – 29.4.

14.  Pomorsko dobro i morske luke

Radionov

Četvrtak – 2.5.

2. KOLOKVIJ

Radionov

Ponedjeljak – 6.5.

15. Pomorske havarije

16. Zajednička havarija

Radionov

Četvrtak – 9.5.

17. Sudar brodova

18. Spašavanje

Radionov

Ponedjeljak – 13.5.

19.  Onečišćenje mora uljem (teret/bunker/opasne tvari)

Radionov

Četvrtak – 16.5.

20. Izvanugovorna odgovornost brodara

21. Uklanjanje podrtina

Radionov

Ponedjeljak – 20.5.

21.1. Pomorsko osiguranje I: ugovor, klauzule, obvezna osiguranja

Radionov

Četvrtak – 23.5.

21.2. Pomorsko osiguranje II: P&I osiguranje

Radionov

Ponedjeljak – 27.5.

22. Prijevoz s više prijevoznih grana (multimodalni i intermodalni prijevoz)

Radionov

Četvrtak – 30.5.

3. KOLOKVIJ

Potpisi

Radionov

Popis obavijesti