KATEDRA ZA POMORSKO I OPĆEPROMETNO PRAVO:
Repozitorij

U opširnijem sadržaju obavijesti dostupan je popis literature za I. kolokvij, predavanja za redovne i izvanredne studente.

LITERATURA ZA 1. KOLOKVIJ

 1. BILJEŠKE S PREDAVANJA I PRATEĆE PPT PREZENTACIJE
 2. Pavić, Drago: POMORSKO IMOVINSKO PRAVO, Književni krug Split, 2006. (udžbenik); str. 29-85
 3. Radionov, N.-Marin, J. (Ur.): Europsko prometno pravo, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb 2011, str. 57-86, 109-122, 128-147, 452-463
 4. Radionov Radenković, Nikoleta: Zaštita prava putnika u cestovnom prijevozu i uloga osiguranja, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 1-2/2008, str. 391-414.

 5. Radionov, Nikoleta: Odgovornost cestovnog prijevoznika za robu i poslovi osiguranja, Osiguranje, 12 (2009), 1, str. 34-44.

 6. Radionov, Nikoleta: Ograničenje odgovornosti željezničkog prijevoznika za štete na robi, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 61, br. 3/2011.

 7. Radionov Radenković, Nikoleta: Restrukturiranje tržišta željezničkih usluga u Europskoj uniji i nova Konvencija o željezničkom prijevozu (COTIF 1999), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 3-4/2003, str. 845-873.

 8. Radionov, Nikoleta; Novačić, Tomislav: Aktualnosti u sustavu odgovornosti zračnog prijevoznika: stari interesi i nova rješenja, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, br. 3-4/2002.
 9. Filipović, Velimir: Montrealska konvencija iz 1999. o međunarodnom zračnom prijevozu stupila na snagu, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 54, Br. 1., 2004., str. 199-202.

Zakonski tekstovi i konvencije:

 • Pomorski zakonik, Narodne novine br. 181/2004, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19: čl. 5., 179-427, 674.-683.
 •   Zakon o obveznim odnosima, Narodne novine br. 35/2005, 41/08;  125/11, 78/15; čl. 661- 698, 849.-868.  
 • Zakon o ugovoru o prijevozu u željezničkom prometu, Narodne novine 87/96

 • Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu (NN 132/98, 63/08, 134/09 i 94/13)
 • Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, NN 41/18
 • Konvencija za izjednačavanje nekih pravila u međunarodnom zračnom prijevozu (hrvatski prijevod), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 54, br. 1., 2004., str. 203-224.  
 •  COTIF 1999 - Međunarodna konvencija o međunarodnom željezničkom prometu (Narodne novine – dodatak Međunarodni ugovori br. 12/00)  
 •  CMR 1956 - Konvencija o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom, Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori br. 11/58.; CMR-SDR Protokol 1978, NN-MU 6/2016
 • CVR 1973 - Konvencija o ugovoru o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i prtljage, Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi br. 8/77.

Popis obavijesti