KATEDRA ZA POMORSKO I OPĆEPROMETNO PRAVO:
Repozitorij

Nastava započinje u utorak 26. veljače 2019. godine u 17h sati i traje do 20 sati, a održat će se u dvorani III, TRH 3.

Uvjet za dobivanje potpisa s predavanja za izvanredne studente jest redovito pohađanje nastave, pri čemu se neće tolerirati više od jedne trećine neopravdanih izostanaka s ukupno održane nastave.

Raspored predavanja dostupan je u opširnijem sadržaju obavijesti.

Pomorsko i općeprometno pravo

Raspored predavanja za izvanredne studente

Ljetni semestar

Akademska godina 2018./2019.

TERMIN

TEMA

NASTAVNIK

Utorak – Grupa A 26.2.

1/1. Uvod

1/2. Uloga transporta u međunarodnoj trgovini

Radionov

Petak – Grupa B 1.3.

1/1. Uvod

1/2. Uloga transporta u međunarodnoj trgovini

Marin

Utorak – Grupa A 5.3.

2/1. Izvori zračnog prava

2/2. Ugovori o prijevozu putnika i prtljage  zrakom

2/3 Ugovor o prijevozu robe zrakom

Marin

Petak – Grupa B 8.3.

2/1. Izvori zračnog prava

2/2. Ugovori o prijevozu putnika i prtljage  zrakom

2/3. Ugovor o prijevozu robe zrakom

Marin

Utorak – 12.3.

3/1. Izvori cestovnog prava

3/2. Ugovori o prijevozu putnika i prtljage cestom

3/3. Ugovor o prijevozu robe cestom

3/4. Izvori željezničkog prava

3/5. Ugovori o prijevozu putnika i prtljage željeznicom

3/6. Ugovor o prijevozu robe željeznicom

Marin

Utorak – 19.3.

4/1. Osnove stvarnopravnog uređenja pomorskih objekata

4/2. Odgovorne osobe u pomorskom pravu

4/3. Opće (globalno) ograničenje odgovornosti u pomorskom pravu

Marin

Utorak – 26.3.

1. KOLOKVIJ

Marin

Utorak – 2.4.

5/1. Ugovori o iskorištavanju brodova (sistematika)

5/2. Ugovor o zakupu broda

Marin

8.4. – 11.4.

ISPITNI ROK

NEMA NASTAVE

Utorak – 16.4.

6/1. Ugovori o prijevozu stvari morem

6/2. Prijevozi s više prijevoznika i uloga špeditera (otpremnika)

Marin

Utorak – 23.4.

7/1. Ugovor o prijevozu putnika i prtljage morem

7/2. Ugovor o vezu

Marin

Utorak – 30.4.

8/1. Pravno uređenje prometa unutarnjim plovnim putovima

8/2. Pomorsko dobro i morske luke

Marin

Utorak – 7.5.

2. KOLOKVIJ

Marin

Utorak – 14.5.

9/1. Izvanugovorna odgovornost brodovlasnika i brodara

9/2. Posebni pravni sustav izvanugovorne odgovornosti  zbog onečišćenja morskog okoliša s brodova

Marin

Utorak – 21.5.

10/1. Pomorske nesreće (sudar, spašavanje, zajednička havarija)

10/2. Pomorsko osiguranje

Marin

Utorak – 28.5.

3. KOLOKVIJ

Potpisi

Marin

Popis obavijesti