KATEDRA ZA POMORSKO I OPĆEPROMETNO PRAVO:
Repozitorij

Redovni studenti koji žele pristupiti 1. kolokviju trebaju se prijaviti slanjem e-maila na andrea.grisfelder@pravo.hr do 25.3. u 9h. U naslov poruke OBAVEZNO napisati:

KOLOKVIJ POP - REDOVNI - IME+PREZIME

Kolokvij će se održati prema objavljenom rasporedu, 28. 3. (četvrtak) u 9h u dvorani IV, TRH14. Popis prijavljenih studenata za kolokvij biti će objavljen na stranicama Katedre. Pravo pristupa kolokviju imaju studenti koji su redovito pohađali minimalno 2/3 predavanja održanih do kolokvija (najviše 3 izostanka).

Popis obavijesti