KATEDRA ZA POMORSKO I OPĆEPROMETNO PRAVO:
Repozitorij

I kolokvij za redovne studente iz kolegija Pomorsko i općeprometno pravo održat će se u četvrtak, 28.03.2019. u 09.00 sati, TRH 14, dvorana IV

Studenti obavezno moraju ponijeti indeks

 

Popis prijavljenjih studenata se nalazi u nastavku

 1. Alić Josipa Antonija
 2. Antunović Kristijan
 3. Besjedica Mario
 4. Bungić Iva
 5. Butorac Eva
 6. Cvijanović Dora
 7. Dedić Dominik
 8. Despot Ester
 9. Dilber Ružica
 10. Đurđevac Mia
 11. Đurđevac Mia
 12. Đurić Ana Marija
 13. Gajdarov Beg Nera
 14. Gašparić Asea
 15. Grigić Marijan
 16. Ilijaš Laura
 17. Ivankić Antun
 18. Janković Martina
 19. Janković Martina
 20. Jelčić Stephani
 21. Jergović Manda
 22. Jerković Klara
 23. Korač Marija
 24. Kos Jana
 25. Kušević Katarina
 26. Leto Ana Marija
 27. Marčec Ema
 28. Matišić Lovro
 29. Nikolić Mihovil
 30. Pavić Lucija
 31. Pustahija Martina
 32. Rubić Dora
 33. Sarić Petra
 34. Sindičić Petar
 35. Smes Ana
 36. Sviben Marija
 37. Tomašinec Rudolf
 38. Topolovec Jakov
 39. Travan David
 40. Varga Josip
 41. Vuglenović Marija
Popis obavijesti