KATEDRA ZA POMORSKO I OPĆEPROMETNO PRAVO:
Repozitorij

U repozitoriju (lijevi stupac, dolje) su dostupne osnovne informacije u vezi Ljetne škole iz pomorskog prava i prava mora na Međunarodnom tribunalu za pravo mora u Hamburgu, Njemačka.

 

Prijave su otvorene do kraja ožujka.

 

Popis obavijesti