OBAVIJESTI:
Specijalistički studij Prava djece
Obavijesti
Predavanje prof. dr. sc. Nevene...
Na poziv prof. dr. sc. Dubravke Hrabar, voditeljice Specijalističkog studija prava djece, prof. dr. sc. Nevena Vučković Šahović održala je dana 7. prosinca 2018. godine predavanje o suvremenim izazovima u zaštiti prava djece za studente i nastavnike Studija. Profesorica Vučković Šahović profesorica je međunarodnog prava i ljudskih prava s ekspertizom u području prava djece. Od 2003. do 2009. godine bila je član i opći izvjestitelj Odbora za prava djeteta Ujedinjenih naroda. Sudjeluje u radu Fonda Ujedinjenih naroda za suvremene oblike ropstva (2014. –) te Odbora za dodjelu dječje nagrade za mir (2008. –). Osnivačica je Centra za prava deteta u Beogradu (1997.), članica Upravnog odbora beogradskog Centra za ljudska prava (1995. -), te aktivno surađuje s međunarodnim organizacijama, primjerice UNICEF-om. Na Pravnome fakultetu UNION u Beogradu osnovala je specijalistički studij prava djece. Predaje na brojim sveučilištima u inozemstvu, između ostalog na Sveučilišnom specijalističkom studiju međunarodnog prava ljudskih prava u Oxfordu. Autorica je brojnih knjiga i članaka u području ljudskih prava i osobito prava djece.
Specijalistički studij Prava djece pokrenut je nakon višegodišnjih priprema u ak. god. 2011/2012. Nositelj je Studija Sveučilište u Zagrebu , a njegov pokretač i koordinator studija je P ravni fakultet u Zagrebu . Uz Pravni fakultet, izvođači Studija su Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet te Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Specijalistički studij organizira i njegovom izvedbom u suradnji s Centrom za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu rukovodi Odbor specijalističkog studija, a voditeljica je Studija prof. dr. sc. Dubravka Hrabar.  Trajanje studija jest tri semestra (dva semestra predavanja i semestar završnog rada), s ukupnim opterećenjem od 9 0 ECTS bodova. Program obuhvaća obvezne, izborne predmete i završni specijalistički rad, a akademski naziv koji se stječe završetkom studija jest sveučilišni specijalist prava djece .    Multidisciplinarnost znanja i vještina koje se stječu osigurana je predavanjima predavača s čak pet fakulteta, Kompetencije koje polaznik stječe završetkom studija su društveni, humanistički i bio-medicinski aspekti zaštite prava djece te sposobnost za primjenu znanja i vještina koje u svojoj zaokruženosti omogućavaju odgovarajući stručni pristup pojedinim problemima koji se pojavljuju u implementaciji aktivnosti i postupaka te promatranju djeteta kao (pravnog) subjekta različitih društvenih odnosa.    U 2012. je godini Studij Prava djece, odnosno Pravni fakultet kao njegov pokretač postao punopravni član Europske mreže magistarskih studija o pravima djece ( European network of masters in children’s rights – ENMCR (www.enmcr.net) ), koja je osnovana 2004. godine u Berlinu, s ciljem povezivanja sveučilišta, ostalih institucija i znanstvenika koji se bave pravima djece, osobito putem akademske suradnje te organiziranja magistarskih studija o pravima djece. Podaci Mreže ukazuju na vrlo visok stupanj usklađenosti hrvatskoga studija u komparativnom okruženju, koje u načelu obilježava: interdisciplinarnost; trosemestralnost; 20-30 polaznika u dobi 30-40 godina; zahtijevanje ispunjavanja formalnih kriterija te radnog iskustva; plaćanje studija te stjecanje 90 ECTS bodova po završetku studija.  
S ciljem daljnjeg usavršavanja i podizanja kvalitete Poslijediplomskog interdisciplinarnog studija Prava djece, kao i za ranije generacije, provedena je anonimna anketa među studentima četvrte generacije studija, kojom su iskazali veliko zadovoljstvo studijem općenito, te radom i trudom nastavnika.   Prosječna ocjena za sve nastavnike zajedno jest sljedeća: Iskorištenost vremena na nastavi je dobra.       4,40 Uvjeti rada i prostor su odgovarajući.       4,76 Nastavnik je dobro pripremljen za nastavu.       4,74 Tijekom nastave atmosfera je ugodna.       4,62 Odnos nastavnika prema studentima je podržavajući.       4 ,66 Nastavnik je lako dostupan studentima.       4,66 Nastavnikova pitanja su bila dobro postavljena i razumljiva.       4,61 Kojom ocjenom biste ocijenili nastavnika u cjelini?       4,58   Sadržaji kolegija potaknuli su veće zanimanje za prava djece.      4,53 Teme kolegija su izložene na način koji potiče kritičko razmišljanje.      4,40 Kolegij postavlja visoke zahtjeve za studenta, a trud uložen u praćenje nastave i ispunjavanje zadataka se isplati.      4,41 Kolegij je kvalitetom ispunio moja očekivanja.      4,45 Kolegij je pridonio mom profesionalnom usavršavanju.      4,50 Kolegij bih preporučila / preporučio drugim kolegama.      4,46