Ispitni rokovi i predavanja za studente koji ponavljaju predmete prve godine u ak.god. 2018./2019.

Studenti koji ponavljaju (nisu upisali po prvi put) predmete prve godine pravnog studija mogu polagati te predmete na bilo kojem roku koji je predviđen izvedbenim planom za ak.god. 2018./2019. Drugim riječima, studenti koji su ponovno upisali predmete prve godine studija nisu ograničeni na module, te mogu polagati predmet nakon bilo kojeg bloka predavanja. Ispitni rokovi dostupni su ovdje i putem sustava ISVU.

 

Studenti koji ponavljaju predmete prve godine studija mogu slušati predavanja u bilo kojem turnusu / bloku, pri čemu nisu dužni ponovno dobiti potpis iz tog predmeta.

 

Studenti koji ponavljaju seminare prve godine studija bit će raspoređeni u odgovarajuću seminarsku grupu u drugom ili trećem bloku. Obavijest o ovome bit će objavljena nakon obavljenih upisa, a do kraja listopada 2018.

 

Shema nastave za I. godinu pravnog studija dostupna je ovdje..