Izvedbeni plan nastave druge godine pravnog studija (zimski semestar)

Predmeti

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Constitutional Law 3 8.0
1,1,1
INFO
Engleski jezik pravne struke III 3 2.0
1,1,1
INFO
Family Law 3 8.0
1,1,1
INFO
Njemački jezik pravne struke III 3 2.0
1,1,1
INFO
Obiteljsko pravo 3 8.0
0,0,0
INFO
Obiteljsko pravo - seminar 3 4.0
0,0,0
INFO
Pravo informacijskih tehnologija 3 8.0
0,0,0
INFO
Pravo informacijskih tehnologija - seminar 3 4.0
0,0,0
INFO
Ustavno pravo 3 8.0
0,0,0
INFO
Ustavno pravo - seminar 3 4.0
0,0,0
INFO
Izvedbeni plan nastave druge godine pravnog studija (ljetni semestar)

Predmeti

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Economic Policy 4 8.0
1,1,1
INFO
Ekonomska politika 4 8.0
0,0,0
INFO
Ekonomska politika - seminar 4 4.0
0,0,0
INFO
Engleski jezik pravne struke IV 4 2.0
1,1,1
INFO
European Public Law 4 8.0
1,1,1
INFO
European Public Law - seminar 4 4.0
1,1,1
INFO
Europsko javno pravo 4 8.0
0,0,0
INFO
Europsko javno pravo - seminar 4 4.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo 4 8.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo - seminar 4 4.0
0,0,0
INFO
Njemački jezik pravne struke IV 4 2.0
1,1,1
INFO
Pravila upisa
  • Studenti su dužni u svakom semestru izabrati po jedan seminar između tri obvezna nastavna predmeta..
  • Za upis treće godine studija potrebno je tijekom druge godine studija ostvariti najmanje 50 ECTS bodova.