E C T S - Diplomski pravni studij - III. godina
III. godina - V. semestar

Obavezni predmeti

Sati nastave ECTS bodovi

Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo

6 8

Kazneno procesno pravo

6 8

Financijsko pravo i financijska znanost

6 8

Seminar iz jednog od obveznih predmeta

2 4

Vježbe (Kazneno pravo)

2 2

Ukupno

22 30

III. godina - VI. semestar

Obavezni predmeti

Sati nastave ECTS bodovi

Građansko pravo II: stvarno i nasljedno pravo

6 8

Međunarodno pravo

6 8

Upravna znanost

6 8

Seminar iz jednog od obveznih predmeta

2 4

Vježbe (Kazneno procesno pravo)

2 2

Ukupno

22 30

Za upis u VII. semestar potrebno je realizirati po 60 bodova iz I. i II. godine studija i najmanje 50 bodova iz III. godine studija.