Izvedbeni plan nastave treće godine pravnog studija (zimski semestar)

Predmeti

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Financial Law and Financial Science 5 8.0
1,1,1
INFO
Financijsko pravo i financijska znanost 5 8.0
0,0,0
INFO
Financijsko pravo i financijska znanost - seminar 5 4.0
0,0,0
INFO
Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo 5 8.0
0,0,0
INFO
Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo - seminar 5 4.0
0,0,0
INFO
Kazneno pravo - vježbe 5 2.0
0,0,0
INFO
Kazneno procesno pravo 5 8.0
0,0,0
INFO
Kazneno procesno pravo - seminar 5 4.0
0,0,0
INFO
Pravo informacijskih tehnologija - vježbe 5 2.0
0,0,0
INFO
Rimsko privatno pravo - vježbe 5 2.0
0,0,0
INFO
Izvedbeni plan nastave treće godine pravnog studija (ljetni semestar)

Predmeti

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Financijsko pravo i financijska znanost - vježbe 6 2.0
0,0,0
INFO
Građansko pravo II: stvarno i nasljedno pravo 6 8.0
0,0,0
INFO
Građansko pravo II: stvarno i nasljedno pravo - seminar 6 4.0
0,0,0
INFO
Kazneno procesno pravo - vježbe 6 2.0
0,0,0
INFO
Međunarodno pravo 6 8.0
0,0,0
INFO
Međunarodno pravo - seminar 6 4.0
0,0,0
INFO
Obiteljsko pravo - vježbe 6 2.0
0,0,0
INFO
Teorija prava - vježbe 6 2.0
0,0,0
INFO
Upravna znanost 6 8.0
0,0,0
INFO
Upravna znanost - seminar 6 4.0
1,0,0
INFO
Pravila upisa
  • Studenti su dužni u svakom semestru izabrati po jedan seminar između tri obvezna nastavna predmeta..
  • Studenti su dužni izabrati  dvije vježbe. U zimskom semestru biraju između nastavnih predmeta: Kazneno pravo, Pravna informatika i Rimsko privatno pravo, a u ljetnom semestru između nastavnih predmeta: Financijsko pravo i financijska znanost, Kazneno procesno pravo i Obiteljsko pravo.
  • Za upis četvrte godine studija potrebno je tijekom treće godine studija ostvariti najmanje 50 ECTS bodova.