Izvedbeni plan nastave četvrte godine pravnog studija (zimski semestar)

Predmeti

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Građansko pravo - vježbe 7 2.0
0,0,0
INFO
Građansko procesno pravo 7 8.0
1,0,0
INFO
Građansko procesno pravo - seminar 7 4.0
1,0,0
INFO
Građansko procesno pravo - vježbe 7 2.0
1,0,0
INFO
Trgovačko pravo 7 8.0
0,0,0
INFO
Trgovačko pravo - seminar 7 4.0
0,0,0
INFO
Trgovačko pravo - vježbe 7 2.0
0,0,0
INFO
Upravno pravo 7 8.0
0,0,0
INFO
Upravno pravo - seminar 7 4.0
0,0,0
INFO
Upravno pravo - vježbe 7 2.0
0,0,0
INFO
Izvedbeni plan nastave četvrte godine pravnog studija (ljetni semestar)

Predmeti

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Maritime and Transport Law 8 8.0
1,1,1
INFO
Međunarodno privatno pravo 8 8.0
0,0,0
INFO
Međunarodno privatno pravo - seminar 8 4.0
0,0,0
INFO
Međunarodno privatno pravo - vježbe 8 2.0
0,0,0
INFO
Pomorsko i općeprometno pravo 8 8.0
0,0,0
INFO
Pomorsko i općeprometno pravo - seminar 8 4.0
0,0,0
INFO
Pomorsko i općeprometno pravo - vježbe 8 2.0
0,0,0
INFO
Pravo društava 8 8.0
0,0,0
INFO
Pravo društava - seminar 8 4.0
0,0,0
INFO
Radno i socijalno pravo 8 8.0
0,0,0
INFO
Radno i socijalno pravo - seminar 8 4.0
0,0,0
INFO
Radno i socijalno pravo - vježbe 8 2.0
0,0,0
INFO
Pravila upisa
  • Studenti su dužni u svakom semestru izabrati po jedan seminar između tri obvezna nastavna predmeta.
  • Studenti su dužni izabrati dvije vježbe. U zimskom semestru biraju između nastavnih predmeta: Građansko pravo i građansko procesno pravo, Upravno pravo i Trgovačko pravo, a u ljetnom semestru između nastavnih predmeta:  Međunarodno privatno pravo, Pomorsko i općeprometno pravo, Pravo društava i Radno i socijalno pravo.
  • Za upis pete godine studija potrebno je tijekom četvrte godine studija ostvariti najmanje 50 ECTS bodova.