Predavanja iz kolegija Pravo industrijskog vlasništva održavat će se ponedjeljkom od 16.00 - 18.00 sati, TMT 14, dvorana IV.

Prvo predavanje - 14. listopada 2013.

Popis studenata je u prilogu

1 Barać Matko
2 Benolić Martina
3 Fadljević Juraj
4 Kikerec Ivana
5 Pocrnja Maja
6 Škarić Zane-Ivan
7 Treščec Darko
8 Vukina Fran

Popis obavijesti