Satnica predavanja za redovite studente V. godine u akademskoj 2017/2018. godini

  

Nastava iz nastavnih predmeta modula, izbornih predmeta i ostalih studijskih sadržaja pete godine studija izvodi se prema rasporedu koji će biti objavljen na početku akademske godine na web stranici i oglasnim pločama fakulteta.