Satnica predavanja V. godine u akademskoj 2017/18. godini

PREDAVANJA POČINJU OD 15. LISTOPADA 2017.

 

V GODINA, IZBORNI PREDMET

ENGLESKI JEZIK PRAVNE STRUKE V

Izv.prof.dr.sc. Lelija Sočanac

 u zimskom semestru akad. godine 2017/18.

utorak 14.00-15.30 Dv. IX

Gundulićeva 10

 

V GODINA, IZBORNI PREDMET

COMPARATIVE LEGAL LINGUISTICS

 u zimskom semestru akad. godine 2017/18.

Izv. prof.dr. sc. Lelija Sočanac

utorak 15.30-17.00 Dv. IX

 

V GODINA, IZBORNI PREDMET

NJEMAČKI JEZIK PRAVNE STRUKE V

Dr. sc. Irena Horvatić Bilić, viši predavač

 u zimskom semestru akad. godine 2017/18

utorak  12.30 do 14.00 Dv. III

Gundulićeva 10

 

Katedra za strane jezike

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Gundulićeva 10

 

 

RASPORED PREDAVANJA, KONZULTACIJA I ISPITA

IZ FRANCUSKOG JEZIKA PRAVNE STRUKE

u ljetnom semestru akad. godine 2017./2018.

 

 

Napomena: nastava počinje u ponedjeljak, 26. veljače 2018.

 

V GODINA, IZBORNI PREDMET

 FRANCUSKi JEZIK PRAVNE STRUKE
u zimskom semestru akad. godine 2017/18.
1., 2., 3. 4. godina (NAPREDNA RAZINA) i 5. GODINA (IZBORNI PREDMET )

 

Clement Charnier, vanjski suradnik
 

Predavanja:     Francuski III, IV i V (napredni stupanj)

srijeda14:00 – 15:30, Tempus učionica, TRH 3