Izvedbeni plan nastave prve godine pravnog studija (zimski semestar)

Predmeti

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Engleski jezik pravne struke I 1 2.0
1,1,1
INFO
Njemački jezik pravne struke I 1 2.0
1,1,1
INFO
Opća povijest prava i države 1 8.0
0,0,0
INFO
Opća povijest prava i države - seminar 1 4.0
0,0,0
INFO
Sociologija 1 8.0
0,0,0
INFO
Sociologija - seminar 1 4.0
0,0,0
INFO
Sociology 1 8.0
1,1,1
INFO
Teorija prava 1 8.0
0,0,0
INFO
Teorija prava - seminar 1 4.0
0,0,0
INFO
Izvedbeni plan nastave prve godine pravnog studija (ljetni semestar)

Predmeti

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Croatian Legal History in the European Context 2 8.0
1,1,1
INFO
Engleski jezik pravne struke II 2 2.0
1,1,1
INFO
Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu 2 8.0
0,0,0
INFO
Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu - seminar 2 4.0
0,0,0
INFO
Njemački jezik pravne struke II 2 2.0
1,1,1
INFO
Politička ekonomija 2 8.0
0,0,0
INFO
Politička ekonomija - seminar 2 4.0
0,0,0
INFO
Rimsko privatno pravo 2 8.0
0,0,0
INFO
Rimsko privatno pravo - seminar 2 4.0
0,0,0
INFO
Roman Private Law 2 8.0
1,1,1
INFO
Pravila upisa
  • Studenti su dužni u svakom semestru izabrati po jedan seminar između tri obvezna nastavna predmeta..
  • Student pravnog studija koji u srednjoj školi nije učio latinski jezik najmanje dvije godine, dužan je na Fakultetu pohađati tečaj i položiti ispit iz latinskog jezika za pravnike do početka ljetnog semestra prve godine studija.
  • Za upis druge godine studija potrebno je tijekom prve godine studija ostvariti najmanje ECTS 50 bodova.