Često postavljana pitanja

 

 

1. Čime se bavi studentski pravobranitelj?

 

Studentski pravobranitelj prima pojedinačne pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima fakulteta, te ih savjetuje o načinu ostvarivanja njihovih prava. Također, pravobranitelj može sudjelovati u stegovnom postupku protiv studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu radi zaštite njihovih prava. Naposljetku, studentski pravobranitelj obavlja druge poslove vezane za prava studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u skladu sa Statutom Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Studentskog zbora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

 

 

2. Tko se sve može obratiti studentskom  pravobranitelju?

 

Studentskom pravobranitelju Pravnog fakulteta u Zagrebu mogu se obratiti svi studenti  navedenog fakulteta.  Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/07) ustanovljen je institut studentskog pravobranitelja te je predviđeno da djeluje u okviru svake sastavnice sveučilišta.  Ukoliko na pojedinom fakultetu nije ustanovljena institucija Studentskog pravobranitelja, postoji  institut  Sveučilišnog pravobranitelja. Trenutno tu dužnost  obnaša  kolega Matija Jerković  s KBF-a. (pravobranitelj.unizg@gmail.com).  Također,  bitno je napomenuti da kolegi Jerkoviću obraćaju isključivo studenti Sveučilišta u Zagrebu, dok studenti ostalih  hrvatskih sveučilišta i veleučilišta trebaju kontaktirati svoje studentske pravobranitelje.  Studentski pravobranitelj nadležan je i za pritužbe studenata socijalnog rada. Budući da Društveno veleučilište nije dio ni Pravnog fakulteta u Zagrebu, ni  Sveučilišta u Zagrebu, studenti tih institucija trebaju se za rješavanje studentskih problema javiti svojim izabranim predstavnicima.

 

 

 

3. Česte zablude o Studentskom pravobranitelju

 

Studentski pravobranitelj nije nadležan za pitanja administrativno-tehničke prirode ni generičke pritužbe studenata ( pitanje povećanja broja rokova, poboljšanje studentskog standarda, problemi u kontaktu s pojedinim profesorima ili katedrama...).  Studentski pravobranitelj nije pravni zastupnik studenata. Pravobranitelj studente savjetuje i pomaže u komunikaciji između uprave, pojedinih katedri i profesora te studenata. U pitanjima administrativno-tehničke prirode možete svoj odgovor potražiti u skupini pitanja i odgovora objavljenih na službenim stranicama fakulteta (http://www.pravo.hr/studenti/pitanja_i_odgovori),  te rješenje potražiti obraćanjem ka službenim referentima Pravnog fakulteta u Zagrebu. Za sva generična pitanja nadležan je Studentski zbor Pravnog fakulteta kojeg možete kontaktirati na szpfzg@gmail.com.

 

 

 

4. Hoće li moja pritužba biti negdje objavljena?

 

Sve pritužbe studenata su u potpunosti anonimne.  Studentski pravobranitelj je član „International Ombudsman Assocciation“ te stoga obvezan provoditi visoka etička i profesionalna načela navedene organizacije. Također u svojem radu Studentski pravobranitelj je u potpunosti neovisan u svojem radu u odnosu na Studentski zbor  i Upravu fakulteta. Više o tome pogledajte na posebnom podizborniku "načela rada".

 

 

 

 

 

 

5. Kako se bira pravobranitelj?

 

Studentski pravobranitelj se bira od strane Studentskog zbora Pravnog fakulteta u Zagrebu, ali je od njega neovisno tijelo. Više o izboru pogledajte na http://www.pravo.hr/studenti/pravobranitelj/izbor_pravobranitelja