Izbor studentskog pravobranitelja
  • Studentski pravobranitelj je student Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojeg imenuje Studentski zbor Pravnog fakulteta u Zagrebu.
  • Studentski zbor natječaj za izbor Studentskog pravobranitelja raspisuje u travnju. Na natječaj se mogu prijaviti svi zainteresirani studenti, neovisno o godini studija, prosjeku ili životnoj dobi.
  • Studentski pravobranitelj se bira na temelju javnog poziva studentima koji se objavljuje na stranicama Studentskog zbora i Studentskog pravobranitelja. O natječaju se studente informira i putem Pravokutnika i Facebook profila Studentskog pravobranitelja i Pravnog fakulteta u Zagrebu.
  • Kandidati za Studentskog pravobranitelja moraju dostaviti kratki program rada i životopis. U programu rada kandidati trebaju naznačiti temeljne smjernice svoje kandidature. Studentski pravobranitelj se bira tajnim glasovanjem.
  •  Izbor se odvija na sljedeći način:
·        u slučaju jednog ili dva kandidata, potrebna je većina glasova nazočnih članova Studentskog zbora.
·        u slučaju tri ili više kandidata, potrebna je većina glasova svih članova Studentskog zbora. Ako nijedan kandidat nije dobio navedenu većinu, u drugi krug izbora ulaze dva kandidata sa najvećim brojem glasova te se izabranim kandidatom smatra onaj koji je dobio većinu glasova nazočnih.
  • Mandat studentskog pravobranitelja traje godinu dana, a počinje teći od svibnja.
  • Ista osoba može biti izabrana najviše dva puta. Ponovni izbor Studentskog pravobranitelja odvija se po redovnom postupku za izbor Studentskog pravobranitelja.