Načela rada Ureda studentskog pravobranitelja Pravnog fakulteta u Zagrebu

 

Pristupanjem Međunarodnoj udruzi pravobranitelja (IOA) Ured studentskog pravobranitelja obvezao se na poštivanje najviših standarda u svojem radu ugledajući se pritom na bogatu tradiciju studentskog pravobranjenja članica ovog prestižnog svjetskog udruženja.
 
Temeljna načela kojima se u svojem radu rukovodimo su:
NEZAVISNOST                               
Ured studentskog pravobranitelja je po svojoj strukturi, funkciji i djelovanju u potpunosti neovisan.  Iako funkcija studentskog pravobranitelja izvire iz Studentskog zbora Pravnog fakulteta u Zagrebu, u svojem radu pravobranitelj je samostalan i nezavisan te Studentskom zboru redovito podnosi izvještaj o radu.
 
 
NEPRISTRANOST I OBJEKTIVNOST
Ured studentskog pravobranitelja u svojem radu ostaje neutralan i objektivan te ne sudjeluje u postupanju koje bi moglo dovesti do sukoba interesa.

POVJERLJIVOST    
           
Ured studentskog pravobranitelja drži svu komunikaciju sa studentima koji traže pomoć ili savjet u najstrožem povjerenju i ne otkriva povjerljivu komunikaciju ukoliko za to nema izričitu dozvolu. Pristup povjerljivoj komunikaciji je ograničen samo na studentskog pravobranitelja. Načelo povjerljivosti predstavlja osnovu uspješnog rada pravobranitelja u odnosu prema studentima.
TRANSPARENTNOST         
Rad studentskog pravobranitelja u potpunosti je transparentan. Studentski pravobranitelj podnosi kvartalne izvještaje  Studentskom zboru kako bi se osigurao nadzor nad kvalitetom rada pravobranitelja. Pravobranitelj podnosi i godišnji detaljni izvještaj o radu Ureda studentskog pravobranitelja i stanju studentskih prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Godišnji izvještaj dostupan je na stranicama Ureda pravobranitelja te se objavljuje u časopisu “Pravnik”.