Povijest pravobraniteljstva

 

Uvodni tekst o pravobraniteljstvu
 
U prosincu 2002. godine „Institut otvoreno društvo Hrvatska“ objavio je natječaj za potporu otvaranja ureda studentskih pravobranitelja na fakultetima Sveučilišta u Zagrebu, čime su uredi pravobranitelja osnovani na nizu fakulteta - na Pravnom je fakultetu tijekom 2003. godine, unutar studentske udruge „Pravnik“, otvoren Ured Koordinatora za studentska prava. Zajedničkim radom studentskih udruga koje su tada djelovale u okviru Sveučilišta u Zagrebu te u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, ideja institucionaliziranja pozicije studentskog pravobranitelja zaživjela je 2007. u novom, zakonski uređenom obliku. 
 
 
O radu „starih“ pravobranitelja
 
Prvotni Ured Koordinatora za studentska prava u 2003. godini vodili su Tomislav Valičević i Ognjenka Manojlović kroz projekt Pravnik za studentska prava, a koji je financijski podržao Institut otvoreno društvo Hrvatska. Ured je bio mjesto gdje su se studenti mogli informirati o svojim studentskim pravima, ali i anonimno prijaviti njihovu povredu. Bio je otvoren svim studentima u tjednom terminu, a postojala je i mogućnost zaprimanja studentskih pritužbi putem e-maila.
 
Ured je samostalno kao Koordinator nastavio voditi Tomislav Valičević, zajedno sa zamjenicima Arianom Velom i Jerkom Bulićem, a izmjenama Statuta udruge „Pravnik“, koordinator za studentska prava postao je zasebno tijelo udruge. U sklopu rada koordinatorskog tima izrađen je Pravilnik o zaprimanju studentskih pritužbi te se rodila ideja Tjedna orijentacije za studente kao prva sustavna orijentacija dostupna svim brucošima. U sklopu orijentacije uveden je i program studenata mentora s viših godina, a svi su brucoši također dobili i poseban priručnik Orijentacije te su imali mogućnost sudjelovati na radionicama pisanja seminarskih radova, kao i proći malu turu upoznavanja sa svim lokacijama Fakulteta te Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom.
 
Sredinom 2004. godine pa sve do početka akademske godine 2005., Koordinatorica za studentska prava bila je Arijana Vela; Ured je i dalje djelovao pod okriljem Udruge Pravnik.
 
2005. godine, nastavljajući žensku štafetu, za Koordinatoricu je izabrana Danijela Stepić, a kao njezine zamjenice imenovane su Nataša Lukač i Lea Radaković Kušanić. Lea Radaković Kušanić uspostavila je i suradnju Ureda s e-zineom Pravokutnik.net, čime je dostupnost Ureda neizmjerno povećana. Jedan od glavnih ciljeva djelovanja tijekom 2005. godine bilo je osamostaljivanje i izdvajanje iz udruge „Pravnik“, a čime bi se osigurala nezavisnost djelovanja pravobraniteljstva. Te je godine Fakultet Pravobraniteljici priznao i konkretne ovlasti: imenovana je za studentskog predstavnika u Odboru za žalbe studenata te je sudjelovala i u raspravama o izmjenama Pravilnika o studiju i Statuta fakulteta. Također, Fakultet je preuzeo organizaciju Tjedna orijentacije i Pravobraniteljicu pozvao na sudjelovanje i održavanje predavanja studentima u sklopu tog programa.
 
U 2006. godini, Lea Radaković Kušanić imenovana je pravobraniteljicom, a njena zamjenica bila je Una Bjelotomić. Na Pravokutniku je otvoren poseban podforum Studentskog pravobranitelja gdje su studenti mogli postavljati pitanja o svojim pravima i eventualnim problemima na koje su nailazili. Ured pravobranitelja objavio je u ovom periodu i nekoliko relevantnih članaka u časopisu „Pravnik“
.
Ured pravobranitelja iz 2006. godine ujedno je bio i posljednji koji je kao takav izabran unutar udruge Pravnik - od 2007. godine napokon je zaživio zakonski okvir kojim je uspostavljena obvezna, nezavisna i samostalna funkcija studentskog pravobranitelja na svim sastavnicama Sveučilišta.
 
O radu „novih“ pravobranitelja
 
Studentski zbor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u skladu s novim Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama imenuje članicu Zbora Emu Vidak Gojković (IV godina) formalnom studentskom pravobraniteljicom za akademsku godinu 2008./2009. Ema Vidak Gojković po preuzimanju funkcije formira „Ured pravobranitelja Pravnog fakulteta“, u kojem neslužbeno okuplja studente Fakulteta različitih godina studija zainteresirane za praćenje i provedbu poštivanja studentskih prava. Ured u njenom mandatu postavlja temelje neovisnom i samostalnom radu zaštite i promicanja studentskih prava, sudjeluje u nekoliko manjih humanitarnih akcija fakultetskih udruga te, u suradnji i uz potporu Uprave fakulteta, izdaje informativnu brošuru o promjenama Pravilnika o studiranju.
 
U akademskoj godini 2009./2010. za novu je studentsku pravobraniteljicu imenovana članica Ureda Ana Marija Pavlović, koja preuzima ranije formirani Ured te uz svoje zamjenice, Kristinu Hrestak i Marinu Pavić nadograđuje praksu prethodnog pravobranitelja u segmentu razmatranja pojedinačnih slučajeva ugroženosti prava studenata Pravnog fakulteta, redovite suradnje i održavanja konstruktivnog dijaloga s tijelima Fakulteta, Studentskim zborom i ostalim studentskim udrugama i organizacijama te poduzimanja inicijativa, ostvarivanja potrebnih projekata i razmatranja drugih pitanja od važnosti i interesa za studente, njihova prava i kvalitetu studija.
 
Tijekom mandata studentskog pravobranitelja Jana Kapića (akademske godine 2010./2011.) Ured postaje punopravnim članom Međunarodne udruge pravobranitelja (IOA) čime Ured i formalno usvaja najviše profesionalne standarde pravobraniteljske struke. Također se po prvi put uvode konzulatcije na engleskom jeziku te Ured otvara svoja vrata Erasmus studentima. Nastavlja se izvrsna suradnja s Upravom fakulteta te dodatno intenzivira suradnja sa Studentskim zborom i studentskim udrugama, posebno u području informiranja studenata o njihovim pravima. Najvažniji projekti Ureda u tom mandatnom razdoblju bili su osiguravanje produljenja prava studija studentima po «starom» programu te pružanje snažne opozicije i koordinacija studentskih aktivnosti za odbacivanje predloženog paketa zakona o sveučilištu, znanosti i visokom obrazovanju. Zamjenice pravobranitelja bile su Dora Hanžeković i Marina Pavić.