PRAKTIČNE VJEŽBE/PRAVNE KLINIKE/MOOT COURTS:
Praktične vježbe/pravne klinike/moot courts
Praktične vježbe/pravne klinike/moot courts
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 62083
ECTS: 10.0
Nositelji:
Izvođači: prof. dr. sc. Davor Adrian Babić - Terenske vježbe
doc. dr. sc. Antun Bilić - Terenske vježbe
doc. dr. sc. Marin Bonačić - Terenske vježbe
dr. sc. Juraj Brozović - Terenske vježbe
doc. dr. sc. Zoran Burić - Terenske vježbe
prof. dr. sc. Davor Derenčinović - Terenske vježbe
prof. dr. sc. Zlata Đurđević - Terenske vježbe
prof. dr. sc. Igor Gliha - Terenske vježbe
prof. dr. sc. Ivana Grgurev - Terenske vježbe
izv. prof. dr. sc. Ksenija Grubišić - Terenske vježbe
doc. dr. sc. Tena Hoško - Terenske vježbe
prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas - Terenske vježbe
doc. dr. sc. Marko Jurić - Terenske vježbe
prof. dr. sc. Petar Miladin - Terenske vježbe
prof. dr. sc. Alan Uzelac - Terenske vježbe
Osnovni podaci
Praktične vježbe/pravne klinike/moot courts Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
10.0 62083
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić (Terenske vježbe)

Utorkom, 10-11.30

Ćirilometodska 4, soba 21
doc. dr. sc. Antun Bilić (Terenske vježbe)

Utorkom, u 9 sati, u Gundulićevoj 10, soba 21/2. Studenti se, po potrebi, mogu javiti i e-mailom na adresu: antun.bilic@pravo.hr te dogovoriti i online konzultacije ili neki drugi termin.

Gundulićeva 10, soba 21/2
doc. dr. sc. Marin Bonačić (Terenske vježbe)

Online konzultacije održavaju se prema prethodnom dogovoru putem e-pošte.

Tkalčićeva 48-50, soba 1
dr. sc. Juraj Brozović (Terenske vježbe)

Konzultacije se odvijaju preko Google meet-a uz prethodnu najavu i prema dogovoru sa studentom.

Trg Republike Hrvatske 3, soba 42/IV
doc. dr. sc. Zoran Burić (Terenske vježbe)

Četvrtkom od 14,00 sati

U četvrtak, 14. 11. 2019., konzultacije se neće održati zbog službene odsutnosti nastavnika.

Gundulićeva 10, soba 21
prof. dr. sc. Davor Derenčinović (Terenske vježbe)

Srijedom od 17, soba 41/II, Trg Republike Hrvatske 14

Trg Republike Hrvatske 14, soba 41/II
prof. dr. sc. Zlata Đurđević (Terenske vježbe) Trg Republike Hrvatske 14, soba 38
prof. dr. sc. Igor Gliha (Terenske vježbe)

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 31/II
prof. dr. sc. Ivana Grgurev (Terenske vježbe)

Ponedjeljkom od 14 sati. Konzultacije se održavaju online, zbog epidemiološke situacije, putem Google Meet linka: https://meet.google.com/iyf-vgpz-nzc

Trg Republike Hrvatske 14, soba 44
izv. prof. dr. sc. Ksenija Grubišić (Terenske vježbe)

Utorkom u 12 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 18
doc. dr. sc. Tena Hoško (Terenske vježbe)

Online (Google Meet) prema dogovoru.

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 57
prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas (Terenske vježbe)

Srijedom od 10 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba 43
doc. dr. sc. Marko Jurić (Terenske vježbe)

Utorkom od 9 do 10 sati, u prostorijama Dekanata

Ćirilometodska 4, soba 55
prof. dr. sc. Petar Miladin (Terenske vježbe)

Ne održava konzultacije u ak. god. 2019/2020

Trg Republike Hrvatske 14, soba 54/II
prof. dr. sc. Alan Uzelac (Terenske vježbe)

četvrtkom u 15 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 19
Literatura
Opis predmeta
Ispitni rokovi
Obavijesti
Informacije o radu Pravne klinike nalaze se na stranici http://klinika.pravo.unizg.hr .