MENTORSTVO I DIPLOMSKI RAD:
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Mentorstvo i diplomski rad
Studij: Socijalna politika - 2. semestar
Šifra: 70222
ECTS: 15.0
Nositelji:
Izvođači: prof. dr. sc. Marina Ajduković - Seminar
prof. dr. sc. Zdenko Babić - Seminar
dr. sc. Ante Bagarić , izv. prof. - Seminar
izv. prof. dr. sc. Ivana Bajakić - Seminar
doc. dr. sc. Danijel Baturina - Seminar
izv. prof. dr. sc. Gordana Berc - Seminar
dr. sc. Reana Bezić - Seminar
prof. dr. sc. Gojko Bežovan - Seminar
prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Vanja Branica - Seminar
izv. prof. dr. sc. Marko Buljevac - Seminar
izv. prof. dr. sc. Luka Burazin - Seminar
izv. prof. dr. sc. Dario Čepo - Seminar
izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić - Seminar
prof. dr. sc. Davor Derenčinović - Seminar
izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić - Seminar
prof. dr. sc. Dražen Dragičević - Seminar
izv. prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina - Seminar
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac - Seminar
izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac - Seminar
prof. dr. sc. Ivana Grgurev - Seminar
izv. prof. dr. sc. Ksenija Grubišić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Nina Gumzej - Seminar
izv. prof. dr. sc. Mateja Held - Seminar
prof. dr. sc. Dubravka Hrabar - Seminar
Tihana Jendričko , doc. - Seminar
doc. dr. sc. Marko Jurić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović - Seminar
prof. dr. sc. Ivan Koprić - Seminar
prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac - Seminar
doc. dr. sc. Mario Krešić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Maja Laklija - Seminar
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak - Seminar
prof. dr. sc. Zdravka Leutar - Seminar
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Lisičar - Seminar
izv. prof. dr. sc. Marijana Majdak - Seminar
prof. dr. sc. Irena Majstorović - Seminar
prof. dr. sc. Gordana Marčetić - Seminar
doc. dr. sc. Jelena Matančević - Seminar
izv. prof. dr. sc. Marina Milić Babić - Seminar
doc. dr. sc. Koraljka Modić Stanke - Seminar
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa - Seminar
izv. prof. dr. sc. Lana Mužinić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak - Seminar
doc. dr. sc. Jelena Ogresta - Seminar
prof. Jasna Omejec - Seminar
izv. prof. dr. sc. Ana Opačić - Seminar
doc. dr. sc. Draženka Ostojić - Seminar
dr. sc. Josip Pandžić - Seminar
prof. dr. sc. Jurica Pavičić - Seminar
prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik - Seminar
Lana Pehar , mag. - Seminar
izv. prof. dr. sc. Antonija Petričušić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Ozren Pilipović - Seminar
prof. dr. sc. Željko Potočnjak - Seminar
izv. prof. dr. sc. Barbara Preložnjak - Seminar
izv. prof. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat - Seminar
izv. prof. dr. sc. Nenad Rančić - Seminar
dr. sc. Ines Rezo Bagarić - Seminar
prof. dr. sc. Ivan Rimac - Seminar
prof. dr. sc. Silvia Rusac - Seminar
izv. prof. dr. sc. Vanja-Ivan Savić - Seminar
dr. sc. Lea Skokandić - Seminar
prof. dr. sc. Branka Sladović-Franz - Seminar
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić - Seminar
dr. sc. Nika Sušac - Seminar
prof. dr. sc. Marko Šikić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Ivan Šimović - Seminar
prof. dr. sc. Ana Štambuk - Seminar
prof. dr. sc. Zoran Šućur - Seminar
doc. dr. sc. Ana Tokić Milaković - Seminar
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić - Seminar
prof. dr. sc. Kristina Urbanc - Seminar
izv. prof. dr. sc. Lucija Vejmelka - Seminar
izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa - Seminar
prof. dr. sc. Siniša Zrinščak - Seminar
prof. dr. sc. Nino Žganec - Seminar
Osnovni podaci
Mentorstvo i diplomski rad Socijalna politika - 2. semestar
15.0 70222
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Marina Ajduković (Seminar)

Ponedjeljkom od 12 do 13,30

Individualne konzultacije se dogovaraju e-malom

marina.ajdukovic@pravo.hr

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 23/I
prof. dr. sc. Zdenko Babić (Seminar)

srijedom od 10-12 sati

Nazorova 51, soba 15
dr. sc. Ante Bagarić , izv. prof. (Seminar)
izv. prof. dr. sc. Ivana Bajakić (Seminar)

utorak u 13.00 sati

Tkalčićeva 48-50
doc. dr. sc. Danijel Baturina (Seminar)

Zimski semestar: 
ponedjeljak 10 - 12 h 

Ljetni semestar: 
ponedjeljak 13 - 15 h

Nazorova 51, soba 5 f
izv. prof. dr. sc. Gordana Berc (Seminar)

Petkom od 11:00 do 12:00 sati

Nazorova 51, soba 5D
dr. sc. Reana Bezić (Seminar)

srijedom u 12,00 sati, Gundulićeva 10, soba 12/1

Gundulićeva 10, soba 12/I
prof. dr. sc. Gojko Bežovan (Seminar)

utorkom u 10 sati

Nazorova 51, soba 11
prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić (Seminar)

Četvrtkom od 10:30 do 12 sati

Nazorova 51, soba 9
izv. prof. dr. sc. Vanja Branica (Seminar) Nazorova 51
izv. prof. dr. sc. Marko Buljevac (Seminar)

Utorkom od 9.00 do 11.00 sati

Nazorova 51, soba 18
izv. prof. dr. sc. Luka Burazin (Seminar)

Ponedjeljkom od 9:00 do 10:30 putem Google Meeta (meet.google.com/kwv-qxvn-iwu).

Gundulićeva 10, soba 18
izv. prof. dr. sc. Dario Čepo (Seminar)

Utorkom od 11 do 12

Trg Republike Hrvatske 3, soba 25/II.
izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić (Seminar)

uz prethodnu najavu putem e-maila

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 38
prof. dr. sc. Davor Derenčinović (Seminar)

Srijedom od 17, soba 41/II, Trg Republike Hrvatske 14

Trg Republike Hrvatske 14, soba 41/II
izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić (Seminar)

Konzultacije će se u zimskom semestru 2021/2022 održavati neposredno nakon nastave, a u drugim terminima sukladno individualnom dogovoru sa studentima/cama. 

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 20
prof. dr. sc. Dražen Dragičević (Seminar)

Nema konzultacija (slobodna studijska godina)

Trg Republike Hrvatske 14, soba 52
izv. prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina (Seminar)

Ponedjeljkom od 12:00 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba 21
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić (Seminar)

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac (Seminar)

ponedjeljkom u 12,15 sati na lokaciji: Trg N.Š. Zrinskog 17

Trg Nikole Šubića Zrinskog 17, soba 12/I
izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac (Seminar)

Srijedom u 17 sati (u uvjetima pandemije COVID-19 bolesti konzultacije će se održavati uz prethodnu najavu na e-mail: viktor.gotovac@pravo.hr online putem Google Meet poveznice: https://meet.google.com/dhq-coam-yrf )

 

Gundulićeva 10, soba 11
prof. dr. sc. Ivana Grgurev (Seminar)

Ponedjeljkom od 14 sati. Konzultacije se održavaju online, zbog epidemiološke situacije, putem Google Meet linka: https://meet.google.com/iyf-vgpz-nzc

Trg Republike Hrvatske 14, soba 44
izv. prof. dr. sc. Ksenija Grubišić (Seminar)

Utorkom u 12 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 18
izv. prof. dr. sc. Nina Gumzej (Seminar)

Petkom u 8 h

Ćirilometodska 4, soba 55/II
izv. prof. dr. sc. Mateja Held (Seminar)

Online uz prethodnu najavu

Ćirilometodska 4, soba 44/potkrovlje
prof. dr. sc. Dubravka Hrabar (Seminar)

Utorkom 10,00-11,30 uz prethodnu najavu putem e-maila

Trg Republike Hrvatske 3, soba 27/II
Tihana Jendričko , doc. (Seminar)
doc. dr. sc. Marko Jurić (Seminar)

Utorkom od 9 do 10 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 39
izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović (Seminar)

Utorkom od 11:00 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 13
prof. dr. sc. Ivan Koprić (Seminar)

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac (Seminar)

Utorkom 10.30-12 sati

(uz prethodnu najavu putem e-maila)

Trg Republike Hrvatske 3, soba 29/II
doc. dr. sc. Mario Krešić (Seminar)

 

srijedom u 10:00

 

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 303
izv. prof. dr. sc. Maja Laklija (Seminar)

Četvrtkom od 12.00 do 14.00 sati

Nazorova 51, soba 18
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak (Seminar)

Ponedjeljkom od 17h. Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a, uz obaveznu prethodnu najavu putem e-maila. Poveznica: https://meet.google.com/nrm-nobk-mya  

Gundulićeva 10, soba 17
prof. dr. sc. Zdravka Leutar (Seminar)

Utorkom od 10:30 do 12:30 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 8
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Lisičar (Seminar)

Četvrtkom u 12 sati

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 7
izv. prof. dr. sc. Marijana Majdak (Seminar)

Utorkom od 11,00 do 13,00 sati

Nazorova 51, soba 21
prof. dr. sc. Irena Majstorović (Seminar)

U ak. god. 2021/2022 konzultacije se ne održavaju zbog korištenja slobodne studijske godine.

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 28/II
prof. dr. sc. Gordana Marčetić (Seminar)

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Konzultacije se do daljnjeg odvijaju online uz prethodnu najavu studenata.

Ćirilometodska 4, soba 26
doc. dr. sc. Jelena Matančević (Seminar)

ponedjeljkom od 11-13 sati

Nazorova 51, soba 5f
izv. prof. dr. sc. Marina Milić Babić (Seminar)

prema dogovoru na mmilic@pravo.hr

Nazorova 51, soba 18
doc. dr. sc. Koraljka Modić Stanke (Seminar)

prema dogovoru putem e-maila

Nazorova 51, soba 2A
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa (Seminar)

četvrtkom u 11.30 online ili u sobi 32 (ĆM4), uz obveznu prethodnu najavu na e-mail 

Ćirilometodska 4, soba 32
izv. prof. dr. sc. Lana Mužinić (Seminar)
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak (Seminar)

Ponedjeljkom od 11:15 do 12:45

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
doc. dr. sc. Jelena Ogresta (Seminar)

Srijeda, 16:00  - 17:00

Nazorova 51, soba 6
prof. Jasna Omejec (Seminar)

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
izv. prof. dr. sc. Ana Opačić (Seminar)

Ponedjeljkom od 10:00 do 12:00 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 11a
doc. dr. sc. Draženka Ostojić (Seminar)
dr. sc. Josip Pandžić (Seminar)

Četvrtkom 13,00-15.00

Nazorova 51, soba 5f
prof. dr. sc. Jurica Pavičić (Seminar)
prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik (Seminar)

Konzultacije se održavaju prema prethodnom dogovoru putem e-maila

 

Nazorova 51, soba 2
Lana Pehar , mag. (Seminar)
izv. prof. dr. sc. Antonija Petričušić (Seminar)

Utorkom od 12 do 13

Trg Republike Hrvatske 3, soba 17
izv. prof. dr. sc. Ozren Pilipović (Seminar)

utorak 13:15-14:30

Tkalčićeva 48-50, soba Tkalčićeva 48-50
prof. dr. sc. Željko Potočnjak (Seminar)

Petkom u 10 sati. Zbog epidemije putem Google Meet poveznice: https://meet.google.com/wnw-ooso-cjk?authuser=0 

Trg Republike Hrvatske 14, soba 45
izv. prof. dr. sc. Barbara Preložnjak (Seminar)

utorkom u 12,00 sati

uz prethodnu najavu putem e-maila

 

 

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 303
izv. prof. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat (Seminar)

Četvrtkom od 11:30 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba 11a
izv. prof. dr. sc. Nenad Rančić (Seminar)

Utorak 13:00 h

Tkalčićeva 48-50, soba xx
dr. sc. Ines Rezo Bagarić (Seminar)

Dogovor putem e-maila: ines.rezo@pravo.hr

Nazorova 51, soba 24
prof. dr. sc. Ivan Rimac (Seminar)

Ponedjeljkom od 13 do 14 sati u uredu predstojnika (soba 1)

Nazorova 51, soba 14
prof. dr. sc. Silvia Rusac (Seminar)

ponedjeljkom 11-13h

Nazorova 51, soba 17
izv. prof. dr. sc. Vanja-Ivan Savić (Seminar)

 

utorkom u 11,00 sati

 

Gundulićeva 10, soba 18
dr. sc. Lea Skokandić (Seminar)

Utorkom od 10:00 do 11:00

Nazorova 51
prof. dr. sc. Branka Sladović-Franz (Seminar)

Ponedjekom od 10 do 12 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 22
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić (Seminar)

Četvrtkom od 12 do 13:30

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
dr. sc. Nika Sušac (Seminar)

Srijedom od 10:00 do 11:30 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 11a
prof. dr. sc. Marko Šikić (Seminar)

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
izv. prof. dr. sc. Ivan Šimović (Seminar)

Četvrtkom od 16.00 sati

uz prethodnu najavu putem e-maila 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 301/III
prof. dr. sc. Ana Štambuk (Seminar)

Utorkom od 14-15h

Nazorova 51, soba 17/I
prof. dr. sc. Zoran Šućur (Seminar)

 ponedjeljkom od 13-14 i četvrtkom od 12-13 sati

Nazorova 51, soba 1
doc. dr. sc. Ana Tokić Milaković (Seminar)

Srijedom od 11:00 do 12:00 sati u Nazorovoj 51, soba 2A (uz prethodnu najavu).

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 2A
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić (Seminar)

Online, prema prethodnoj najavi.

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
prof. dr. sc. Kristina Urbanc (Seminar)

Srijedom od 11:00 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba 21
izv. prof. dr. sc. Lucija Vejmelka (Seminar)

Ponedjeljkom od 11:00 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 2a
izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa (Seminar)

Konzultacije se ne održavaju od 1.10.2021. do 30.9.2022. zbog korištenja prava na sabbatical

Gundulićeva 10, soba 13
prof. dr. sc. Siniša Zrinščak (Seminar)

Utorkom u 12

Trg Republike Hrvatske 3, soba 16
prof. dr. sc. Nino Žganec (Seminar)

Zimski semestar: utorkom od 9:00 do 11:00 sati

Ljetni semestar: petkom od 11:15 do 13:15 sati

Nazorova 51, soba 12
Literatura
Opis predmeta
Ispitni rokovi
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja