E-oglasna ploča Poslijediplomskog studija Europskog prava

 

Zagreb, 26. travnja 2016.

 

Poštovani i dragi doktorandi,

Hvala vam što ste odlučili upisati doktorski studij iz europskog prava. Nadam se da ćemo se kroz iduće tri godine dobro upoznati i učiti jedni od drugih.

Kako biste se lakše odlučili kako da organizirate svoje studiranje u okvirima koje vam dopušta program studija, pripremili smo ovo kratko pojašnjenje.

Prvi, drugi i treći semestar

U početna tri semestra studija izvodi se nastava.Nakon tri semestra studija, student mora sakupiti 90 ECTS bodova. Studenti u svakom semestru trebaju upisati u pravilu između 24 i 36 ECTS bodova, u što se ubrajaju i ECTS bodovi koje nose opći predmeti.

 

Student treba upisati dvije vrste predmeta:

  • Opće predmete, od kojih svaki nosi 4 ECTS-a; i
  • Predmete smjera, koji nose 3, 4 ili 6 ECTS bodova

 

Opći predmeti:

Potrebno je ukupno odslušati i položiti dva opća predmeta tijekom prva dva semestra studija. Jedan se predmet upisuje u prvom semestru, a drugi u drugom semestru.

 

U prvom semestru izvodit će se sljedeći predmeti:

 

  • Ius commune-temelji privatnopravnih znanosti (nositelj: M.Petrak, Apostolova.Maršavelski)

 

  • Osnove pravne kulture (nositelj: D. Čepulo)

 

  • Pretraživanje pravnih izvora i baza podataka nositelji: Ćapeta, Goldner Lang, Perišin, izvodi Aleksandra Čar: datumi izvođenja: 3., 9. i 10. svibnja u Informatičkoj dvorani Pravnog fakulteta

 

Ukoliko već niste stekli vještine pretraživanja baza podataka europskog prava, poput baze  eur-lex i curia, preporučamo da upišete predmet 'Pretraživanje baza podataka'.

 

U drugom semestru izvodit će se sljedeći opći predmeti:

 

  • Metodologija javnog prava (nositelj: B. Pađen)

 

  • Poredbeno ustavno pravo i političke institucije (nositelj B. Smerdel)

 

  • Komparativno pravo (nositelji: Uzelac i Turković)

 

  • Prijavljivanje znanstvenih projekata (nositelji: Kregar i Sikirić)

 

Predmeti smjera:

U svakom se semestru nudi određeni broj predmeta smjera koji ukupno iznose barem 30 ECTS bodova.

Predmeti se, u pravilu, izvode u onom semestru u kojem su predviđeni izvedbenim planom. Tablica predmeta po semestrima nalazi se u prilogu.

U ovoj generaciji, prvi će semestar započeti u svibnju 2016. te se izvoditi do kraja listopada 2016. Točan raspored po predmetima bit će objavljen odmah pošto studenti izvrše upis. Nastava se odvija u popodnevnim satima iza 17h.

Prilikom upisa student izjavljuje koje bi predmete želio slušati u sva tri semestra.

Konačni odabir predmeta vrši se prilikom upisa svakog semestra

Nastava se izvodi samo u okviru predmeta koji upiše više od 5 studenata. U ostalim slučajevima izvodi se konzultativna nastava.

Student može nakon upisa odlučiti promijeniti predmete prije početka svakog semestra, ukoliko se nastava na predmetu koji je originalno odabrao neće izvoditi.

 

 

U trećem semestru, student, uz predmete smjera, upisuje i jedan znanstveno-istraživački seminar, koji nosi 10 ECSTS-a (više o znanstveno-istraživačkim seminarima vidi pod idućom točkom).

 

Četvrti semestar

 

U četvrtom semestru, student upisuje znanstveno-istraživački seminar. U okviru ovog seminara, student započinje istraživanje temeljem kojeg izrađuje prijedlog teme doktorske radnje. U okviru ovog seminara ostvaruje se 10 ECTS bodova.

Tijekom znanstveno-istraživačkih seminara student provodi samostalno istraživanje teme koju je odabrao pod nadzorom nastavnika koji vodi seminar. Ishod istraživanja u okviru svakog znanstveno-istraživačkog seminara treba biti znanstveni rad objavljive kvalitete.

Tijekom četvrtog semestra, student treba izraditi i obraniti prijedlog teme doktorske disertacije. Javna obrana teme nosi 15 ECTS-a i preduvjet je za nastavak doktorskog istraživanja.

Dodatnih 5 ECTS-a student u četvrtom semestru može ostvariti ostalim aktivnostima u dogovoru s mentorom, primjerice javnim izlaganjem neke od tema istraživanja ili održavanjem seminara za studente.

 

 

Peti i šesti semestar

 

U dva završna semestra, student, uz nadzor odabranog mentora, izrađuje doktorsku disertaciju.

 

 

Želim Vam uspješno i zanimljivo studiranje,

 

 

Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang

Voditeljica studija


Obavijesti
Repozitorij
Repozitorij je prazan