1. semestar generacija 2019.

Poslijediplomski specijalistički studij EUROPSKO PRAVO

Raspored predavanja prvi (I) semestar- GENERACIJA 2019.

 

 

Datum

Predavač

Predmet

Vrijeme

Mjesto

14.10.2019.

Ponedjeljak

doc.dr.sc.

Melita Carević

Pravo unutarnjeg tržišta EU

 17.00 - 20.30

 Dvorana I

 

ĆMT 4

15.10. 2019.

Utorak

 prof.dr.sc.

Tamara Ćapeta 

Sudovi EU

17,30-20,00 h

Dvorana I

ĆMT 4

16.10.2019.

Srijeda

 izv.prof.dr.sc.

Snježana Vasiljević

Institucije  i pravni sustav EU

17,00-20,30 h

Dvorana I

ĆMT 4

17.10.2019

Četvrtak

 dr.sc.

Nika Bačić Selanec

Institucije  i pravni sustav EU

17,00-20,30 h

Dvorana I

ĆMT 4

18.10.2019.

Petak

GOST PREDAVAČ: Ellen Vos

Pravo unutarnjeg tržišta EU

 17.00- 20.00

 

21.10.2019.

Ponedjeljak

 doc.dr.sc.

Melita Carević

Institucije  i pravni sustav EU

17,00-20,30 h

Dvorana I

ĆMT 4

22.10.2019.

Utorak

 prof.dr.sc

Tamara Ćapeta

Sudovi EU

17,30-20,00 h

Dvorana I

ĆMT 4

23.10.2019.

Srijeda

 

 

 

 

24.10.2019.

Četvrtak

PROMJENA TERMINA NA PONEDJELJAK 28.10.

 prof.dr.sc.

Tamara Ćapeta

Institucije  i pravni sustav EU

17,00-20,30 h

Dvorana I

ĆMT 4

25.10.2019.

Petak

 

 

 

 

28.10.2019.

Ponedjeljak

 prof.dr.sc.

Tamara Ćapeta

 Institucije  i pravni sustav EU

 17,00-20,30 h

 

Dvorana I

ĆMT 4

29.10.2019.

Utorak

 prof.dr.sc.

Tamara Ćapeta

Sudovi EU

17,30-20,00 h

Dvorana I

ĆMT 4

30.10.2019.

Srijeda

 izv.prof.dr.sc.

Snježana Vasiljević

Institucije  i pravni sustav EU

17,00-20,30 h

Dvorana 2

Trg RH 3

31.10.2019.

PREDAVANJENJE

OTKAZANO

Četvrtak

 prof.dr.sc.

Iris Goldner Lang

Institucije  i pravni sustav EU

17,00-20,30 h

Dvorana I

ĆMT 4

1.11.2019.

Petak

 

SVI SVETI

 

 

04.11.2019.

Ponedjeljak

 doc.dr.sc.

Melita Carević 

Pravo unutarnjeg tržišta

17,00-20,30 H

Dvorana I

ĆMT 4

05.11.2019.

Utorak

 

 

 

 

06.11.2019.

Srijeda

 

 

 

 

07.11.2019.

Četvrtak

GOST PREDAVAČ:

Laurent Pech

Sudovi EU

17.00-19.30 h

Dvorana VII

ĆMT 4

08.11.2019.

Petak

Okrugli stol

Democratic and Rule of Law Backsliding in Europe

17,00-20,30 H

Dvorana VII

ĆMT 4

11.11.2019.

Ponedjeljak

 doc.dr.sc.

Melita Carević

Pravo unutarnjeg tržišta

17,00-20,30 H

Dvorana I

ĆMT 4

12.11.2019.

Utorak

 prof.dr.sc.

Tamara Ćapeta

Sudovi EU

17,30-20.00 H

Dvorana I

ĆMT 4

13.11.2019.

Srijeda

 prof.dr.sc.

Dalibor Čepulo

 Europska pravna tradicija

17,30-20,00 h

soba 33/I (kabinet prof. Čepula

ĆMT 4

14.11.2019.

Četvrtak

 Okrugli stol

Vanjski odnosi EU

17,00-19.30 H

Vijecnica

TRH 14

15.11.2019.

Petak

 

 

 

 

18.11.2019.

Ponedjeljak

Mr.sc. Aleksandra Čar

PRETRAŽIVANJE PRAVNIH IZVORA  I BAZA PODATAKA

17,00-20,30 H

Informatička dvorana, I kat,

Trg RH 14

19.11.2019.

Utorak

 Gost predavač: Christian Thorning

Sudovi EU

17,00-19.30 H

Dvorana VII

ĆMT 4

20.11.2019.

Srijeda

 

 

 

 

 

21.11.2019.

Četvrtak

 

 

 

 

22.11.2019.

Petak

 

 

 

 

25.11.2019.

Ponedjeljak

Mr.sc. Aleksandra Čar

PRETRAŽIVANJE PRAVNIH IZVORA  I BAZA PODATAKA

17,00-20,30 H

Informatička dvorana, I kat,

Trg RH 14

26.11.2019.

Utorak

 Gost predavač: Gordana Vidović Mesarek

Sudovi EU

17,00-19,30 H

Dvorana VII

ĆMT 4

27.11.2019.

Srijeda

 

 

 

 

28.11.2019.

Četvrtak

 

 

 

 

29.11.2019.

Petak

 

 

 

 

02.12.2019.

Ponedjeljak

 

 

 

 

03.12.2019.

Utorak

 prof.dr.sc.

Davorin Lapaš

EU u međunarodnom pravu

 17.00-20.30 H

 Dvorana I

ĆMT 4

04.12.2019.

Srijeda

 

 

 

 

05.12.2019.

Četvrtak

 prof.dr.sc.

Iris Goldner Lang

Pravo unutarnjeg tržišta

17,00-20,30 H

Dvorana I

ĆMT 4

06.12.2019.

Petak

 

 

 

 

09.12.2019.

Ponedjeljak

 Mr.sc. Aleksandra Čar

 Pretraživanje pravnih izvora i baza podataka

17,00-20,30 H Informatička dvorana, Trg RH 14, I kat lijevo

10.12.2019.

Utorak

 prof.dr.sc.

Tamara Ćapeta

Sudovi EU

17,30-20.00 H

Dvorana I

ĆMT 4

11.12.2019.

Srijeda

 

 

 

 

12.12.2019.

Četvrtak

 

 

 

 

 

13.12.2019.

Petak

 

 

 

 

16.12.2019.

Ponedjeljak

 prof.dr.sc.

Marko Petrak

 Europksa pravna tradicija

 16,30-20,00 h

 Dvorana I

ĆMT 4

17.12.2019.

Utorak

 prof.dr.sc.

Alan Uzelac

Eurpski sud za ljudska prava

17,00-20,30 H

Dvorana II prizemlje

Trg RH 3

18.12.2019.

Srijeda

 prof.dr.sc.

Davorin Lapaš

EU u međunarodnom pravu

 

 Dvorana I

ĆMT 4

19.12.2019.

Četvrtak

 prof.dr.sc. Tamara Ćapeta

 Sudovi EU

 17.15 - 20.00

 Dvorana I, ĆM

20.12.2019.

Petak

 prof.dr.sc.

Alan Uzelac

Europski sud za ljudska prava 17,00-20,30 h

Dvorana II

prizemlje

Trg RH 3

PRAZNICI DO 7.SIJEČNJA

 

 

 

 

07.01.2019.

UTORAK

 prof.dr.sc.

Alan Uzelac

Europski sud za ljudska prava 17,00-20,30 h

Dvorana II

prizemelje Trg RH 3

08.01.2019.

SRIJEDA

izv.prof.dr.sc.

Đorđe Gardašević

Poredbeno ustavno pravo država članica EU

17,00-20,30 h

 Dvorana II, Trg RH 3 prizemlje

09.01.2019.

ČETVRTAK

 prof.dr.sc.

Alan Uzelac

 Europski sud za ljudska prava

17,00-20,30 h Dvorana II, Trg RH 3 prizemlje

10.01.2019.

PETAK

 prof.dr.sc.

Davorin Lapaš

EU u međunarodnom pravu 17,00-20,30 h

Dvorana I

Ćirilometodska 4

13.01.2019.

PONEDJELJAK

 prof.dr.sc.

Alan Uzelac

 Europski sud za ljudska prava

17,00-20,30 h Dvorana II, Trg RH 3 prizemlje

14.01.2019.

UTORAK

 prof.dr.sc.

Alan Uzelac

Europski sud za ljudska prava 17,00-20,30 h Dvorana II, Trg RH 3, prizemlje

15.01.2019.

SRIJEDA

 izv.prof.dr.sc. Đorđe Gardašević

 Poredbeno ustavno pravo država članica EU

 17,00-20,30 h

Trg RH 3 prizemlje, dvorana II

16.01.2019.

ČETVRTAK

 Gost predavač: Francesco Maiani

Pravo unutarnjeg tržišta

OBRATITE PAŽNJU NA DVORANU

17,00-19,00 H

Dvorana VII

ĆMT 4

17.01.2019.

PETAK

 

 

 

 

20.01.2019.

PONEDJELJAK

 

 

 

 

21.01.2019.

UTORAK

 

 

 

 

22.01.2019.

SRIJEDA

 prof.dr.sc.

Biljana Kostadinov

Poredbeno ustavno pravo država članica EU 17,00-20,30 h Dvorana II, Trg RH 3 prizemlje

23.01.2019.

ČETVRTAK

 Prof. Irig Goldner Lang

 Institucije i pravni sustav EU

 17.00 - 20.30

 ĆMT 4

 dvorana 1

24.01.2019.

PETAK

 

 

 

 

27.01.2019.

PONEDJELJAK

Aleksandra Čar

Pretraživanje pravnih izvora i baza podataka 17,00-20,30 h Informatička dvorana TRH 14 I kat

28.01.2019.

UTORAK

 prof.dr.sc.

Iris Goldner Lang

Pravo unutarnjeg tržišta EU

 17,00-20,30 h

Dvorana I

ĆMT 4

29.01.2019.

SRIJEDA

 prof.dr.sc.

Biljana Kostadinov

 Poredbeno ustavno pravo država članica EU

17,00.20,30 h

Trg RH 3 dvorana

II

30.01.2019.

ČETVRTAK

 

 

 

 

31.01.2019.

PETAK

 

 

 

 

03.02.2019.

PONEDJELJAK

 

 Europsko privatno pravo

17,00-20,30h

TRG RH 3,

II kat, soba 33

04.02.2019.

UTORAK

 

 Europsko privatno pravo

17,00-20,30h

TRG RH 3,

II kat, soba 33

05.02.2019.

SRIJEDA

 prof.dr.sc.

Branko Smerdel

 OTKAZANO PREDAVANJE

Poredbeno ustavno pravo država članica EU

17,00-20-30 h

 Trg Republike Hrvatske 3, dvorana II prizemlje

06.02.2019.

ČETVRTAK

 

 Europsko privatno pravo

17,00-20,30h

TRG RH 3,

II kat, soba 33

07.02.2019.

PETAK

 

 

 

 

10.02.2019.

PONEDJELJAK

 

 Ispit iz “Institucije i pravni sustav EU” - 10. veljace u 18.00, dvorana 1, Cirilometodska 4

 

 

11.02.2019.

UTORAK

 

 

 

 

12.02.2019.

SRIJEDA

 doc.dr.sc.

Ana Horvat Vuković

 Poredbeno ustavno pravo država članica Eu

 17,00-20,30h

 Trg Republike Hrvatske 3, dvorana II prizemlje

13.02.2019.

ČETVRTAK

 

 

 

 

14.02.2019.

PETAK

Guest lecturer:

Mr Thomas Von Danwitz, judge at the European Court of Justice

 Methodology of EU Law

 17.00 - 19.00

 Vijećnica

Trg RH 14

II kat, soba 57

17.02.2019.

PONEDJELJAK

 Europsko privatno pravo

 

 17,00-20,30h

TRG RH 3,

II kat, soba 33

18.02.2019.

UTORAK

 Europsko privatno pravo

 

17,00-20,30h

 

TRG RH 3,

II kat, soba 33

19.02.2019.

SRIJEDA

 Europsko privatno pravo

 

17,00-20,30h

TRG RH 3,

II kat, soba 33

20.02.2019.

ČETVRTAK

 Gost predavač:

Siniša Rodin, sudac Suda EU

 Methodology of EU Law

 17.00-19.00

 Vijećnica

TRH 14

21.02.2019.

PETAK

 

 

 

 

24.02.2019.

PONEDJELJAK

 

 

 

 

25.02.2019.

UTORAK

 

 

 

 

26.02.2019.

SRIJEDA

 

 

 

 

27.02.2019.

ČETVRTAK

 

 

 

 

28.02.2019.

PETAK

doc.dr.sc. Ana Horvat Vuković

 Poredbeno ustavno pravo država članica EU

 17,00-20,30 h

Dvorana 6

Trg RH 3

 6. ožujka 2019.

Petak

 

 2) Ispit iz “Pravo unutarnjeg trzista EU” - 6. ozujka u 18.00, dvorana 1, Cirilometodska 4

 

 

10. ožujak 2019.

Utorak

Ispit iz “Pravo unutarnjeg trzista EU” - 10. ozujka u 18.00, dvorana 1, Cirilometodska 4