Obavijesti
Obrana specijalističkog rada Sanje Jovanović Karajić pod nazivom "Sprječavanje i borba protiv nasilja nad ženama: usklađivanje domaćeg zakonodavstva i prakse s obvezama proizašlim iz Istanbulske konvencije i prakse Eupopskog suda za ljudska prava" održat će se u petak 29. rujna 2023. u 11,00 h  Gundulićeva 10, dvorana 8