Prvi semestar

Broj

Predmet

ECTS

SN(SRS)K *

Voditelj

Nastavnici

Prvi semestar

U prvom semestru Studija studenti upisuju minimalno 30, a maksimalno 33 ECTS bodova. Svi predmeti su izborni. Predmeti nose bilo 6 bilo 3 ECTS-a. U predmetima od 6 ECTS bodova nastava se  iz svakog predmeta održava se u trajanju od 24 nastavna sata. U predmetima od 3 ECTS bodova nastava iz svakog predmeta održava se u trajanju od 12 nastavnih sati

1.1.

Europska pravna tradicija

6

24

 

 

Čepulo,Petrak

 

Maršavelski,

Krešić

 

1.2.

Institucije i pravni sustav EU

6

24

Ćapeta,Goldner-

Lang,Perišin

Vasiljević, Carević
1.3. Eurpopsko privatno pravo 6 24 T. Jospović Klarić, Gliha, Baretić, Nikšić

1.4.

Poredbeno ustavno pravo država članica EU

6

24

Smerdel

Kostadinov,

Podolnjak,

Gardašević

1.5.

Sudovi EU

6

24

Ćapeta

Goldner Lang, Perišin
1.6. Pravo unutarnjeg tržišta EU 6 24

Goldner

Lang,Perišin

Carević, Ćapeta, Vasiljević

1.7.

Europski sud za ljudska prava

6

24

Uzelac

 Dika, Garašić
1.8. EU u međunarodnom pravu 3 12 Lapaš  

1.9.

Pretraživanje pravnih izvora i baza podataka

3

12

Ćapeta

Čar

 

*

SN=Sati nastave

SRS=Studentski radni sati

K=Konzultacije