Pretraživanje pravnih izvora i baza podataka EU

Osnovne informacije o predmetu:

Nositelj: Prof. Tamara Ćapeta

Izvođač: Aleksandra Čar

ECTS: 3

Broj sati nastave: 12

 

Opis predmeta

Svrha je ovog predmeta osposobiti polaznike studija da pretražuju građu u području europskog prava. Vještine koje razvija ovaj predmet nužan su preduvjet za pronalaženje materijala za pripremu nastave i polaganje ispita iz ostalih predmeta na studiju, za pisanje seminarskih i specijalističkih radova, ali i za pronalaženje informacija o Europskoj uniji u svakodnevnim poslovima koje obavljaju polaznici specijalističkog studija.

Kolegij obuhvaća sljedeće nastavne cjeline:

  1. Proces istraživanja: kako se pripremiti za istraživanje, kako odabrati i procijeniti dobivene rezultate, kako dokumentirati, bilježiti i organizirati relevantne izvore
  2. Primarni izvori prava:  gdje i kako pronaći zakonodavstvo i sudsku prasku što se odnosi na različite grane prava
  3. Sekundarni izvori: kako pronaći stručne i znanstvene članke, radove, knjige, publikacije i td., te pristupiti cjelovitim tekstovima članaka i radova

Nastava je organizirana kroz praktične vježbe pretraživanja koje se odvijaju u informatičkoj dvorani na Fakultetu. 

 

Kako su organizirana predavanja?

Svaki sat sastoji se od predavanja i/ili demonstracije odabranih pravnih i ostalih izvora i baza podataka, te vježbi pretraživanja tijekom kojih se polaznici pobliže upoznaju sa sadržajem, mogućnostima i načinom na koji pojedine baze podataka funkcioniraju.  

 

Ispit

Pismeni ispit piše se u informatičkoj dvorani uz pomoć računala s pristupom slobodno dostupnim i pretplatnim bazama podataka. Ispit se sastoji od 10 do 15 pitanja na koja polaznici odgovaraju tijekom 75 minuta pretražujući ranije obrađene izvore informacija. Prisustvo na predavanjima je izuzetno važno za lakše usvajanje potrebnih informacijskih vještina i uspješno polaganje ispita.

 

Literatura

Za ovaj predmet nije propisana obavezna literatura. Materijali potrebni za pripremu ispita polaznicima će biti dostupni online ili putem sustava Merlin. 

 

Kratki CV predavača

Aleksandra Čar diplomirala je 1992. godine Francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na Odsjeku za informacijske znanosti istog fakulteta 2012. godine diplomirala je Bibliotekarstvo, a magisterij je stekla 2002. na interdisciplinarnom francusko-hrvatskom programu iz područja Europskih studija (Sveučilište u Zagrebu i UniversitéParis II Panthéon-Assas). Tijekom karijere pohađala je niz edukacijskih programa vezanih uz pravne i ostale izvore informacija, primjenu novih informacijskih tehnologija, istraživanje u digitalnom okruženju i sl. (Asser Instituut, Den Haag, École Nationale d'Administration – ENA, Paris, European Information Association, UK, European Commission, Bruxelles, i td.).

Karijeru je započela u Institutu za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) u Zagrebu (1997.-2006.) kao dio tima prvog hrvatskog Europskog dokumentacijskog centra (EDC) u okviru kojega je kasnije s grupom suradnika pokrenula prvi hrvatski web portal posvećen Europskoj uniji (Entereurope.hr). Tijekom 2006. godine bila je voditeljica tima za provedbu Komunikacijske strategije Europske komisije u RH. Od 2007. zaposlena je kao informacijski savjetnik za EU u Knjižnici Pravnog fakulteta u Zagrebu gdje je zadužena za EDC i potporu istraživačkom radu u području europskog prava. Od 2007. Aleksandra surađuje na projektu uspostave i proširenja informacijskog servisa European Sources Online(ESO) kojim upravlja EDC Sveučilišta u Cardiffu (UK). Od 2009. do 2015. bila je urednica elektroničkog biltena EUROPA infou izdanju EDC-a i Knjižnice Pravnog fakulteta u Zagrebu, a već niz godina za časopis Croatian Yearbook of European Law and Policypriprema EU bibliografiju (EU bibliography) koja donosi sveobuhvatan pregled domaće i strane znanstvene produkcije u području prava i politika Europske unije.

Od 2003. godine do danas Aleksandra Čar održala je niz predavanja, tečajeva i praktičnih radionica u području informacijske politike EU, te pretraživanja pravnih i općih informacijskih izvora Europske unije.