Europsko pravo tržišnog natjecanja

Osnovne informacije o predmetu

ECTS: 6

Broj nastavnih sati: 24

 

Predavači:

Doc. dr. sc. Melita Carević

 

Osnovne informacije o predmetu

Neometano tržišno natjecanje jedan je od osnovnih preduvjeta funkcioniranja unutarnjeg tržišta Europske unije. Regulacijom tržišnog natjecanja nastoji se omogućiti da svi sudionici na tržištu imaju jednake šanse odmjeriti kvalitetu i cijenu svojih proizvoda i usluga. Svojim neprestanim razvojem pravo tržišnog natjecanja utječe na poslovanje multinacionalnih poduzetnika, uključujući primjerice tehnološke divove poput Applea, Microsofta, Googlea i Siemensa, prvake autoindustrije poput Volkswagena i BMW-a i farmaceutske divove poput Hoffmann-La Rochea, ali i na sve ostale poduzetnike koji posluju na europskom tržištu. Kršenje prava tržišnog natjecanja može dovesti do rekordnih kazni na europskoj razini, od kojih je trenutno najviša 4,34 milijarde eura. Stoga je poznavanje ovog dinamičnog područja postalo neizostavno pri donošenju poslovnih odluka većine poduzetnika.   

Svrha ovog predmeta je omogućiti uspješno savladavanje temeljnih koncepata prava tržišnog natjecanja i razumijevanje ekonomske podloge pojedinih regulatornih rješenja, kako bi polaznici jasno razlikovali dopuštene oblike tržišnog ponašanja od nedopuštenih. U okviru predmeta analizirat će se osnovne vrste povreda prava tržišnog natjecanja, kao što su zabranjeni sporazum i zloporaba vladajućeg položaja, dopuštenost koncentracija, praksa Suda Europske unije i Komisije, te će se ukratko prikazati regulacija državnih potpora u Europskoj uniji. Predavanja su organizirana u šest nastavnih cjelina te zahtijevaju prethodnu pripremu zadanog nastavnog materijala te aktivno sudjelovanje u raspravi. Ispit se sastoji od deset kraćih pitanja koja su usmjerena na poznavanje, razumijevanje i primjenu osnovnih koncepata prava tržišnog natjecanja te se rješava bez korištenja nastavnih materijala. Više informacija o predmetu dostupno je na https://www.pravo.unizg.hr/EJP/courses/poslijediplomski_studij__postgraduate_courses/europsko_pravo_trzisnog_natjecanja


Repozitorij
Repozitorij je prazan