Opća načela u praksi Europskog suda

Opće informacije o predmetu

 

ECTS: 3

Broj nastavnih sati: 12

 

Predavači:

Prof. Tamara Ćapeta

Prof. Iris Goldner Lang

 

Opis predmeta

Sudovi ne sude samo na temelju pisanih pravnih normi, već se često u svojoj praksi pozivaju na nepisana opća načela prava. Sud EU vrlo se često u svojim presudama poziva na takva opća načela prava EU i koristi ih kao jedan od mehanizama kojima konstitucionalizira pravni poredak EU-a. Opća načela omogućuju otvorenost i usklađenost prava EU međunarodnom i nacionalnim pravnim poretcima.

Što su opća načela prava EU? Ima li Sud EU legitimitet da stvara/nalazi opća načela prava? Je li sudska praksa kojom nastaju opća načela prava opće prihvaćena? Ovo su neka od pitanja o kojima će se razgovarati na ovom predmetu. Cilj je ovog predmeta, dakle, istražiti što su opća načela, načine kako ih Sud EU unosi u pravni sustav EU i za što ih koristi.

Neka opća načela prava razvijena u sudskoj praksi kasnije su kodificirana. To je posebice istina za zaštitu ljudskih prava koja je u europski pravni poredak uključena kroz sudsku praksu, a danas je kodificirana i u Osnivačkom ugovoru i u Povelji temeljenih prava EU. Mijenja li kodifikacija općeg načela njegovu narav? Posebice, jesu li ljudska prava jednako zaštićena kad postoje kao nepisano opće načelo prava i kad postoje kao odredba u Povelji temeljenih prava?

 

Način odvijanja nastave

Polaznici će se za svaki nastavni sat trebati pripremiti tako da pročitaju materijale (sudsku presudu, mišljenje nezavisnog odvjetnika ili akademski članak) te da o temi koju obrađuju materijali budu spremni raspravljati na satu.

Materijali za pripremu za sat bit će objavljeni na poslužitelju Merlin na koji će pristup biti omogućen polaznicima predmeta. 


Obavijesti
Repozitorij
Repozitorij je prazan