Program poslijediplomskog specijalističkog studija europskog prava

 

Broj

Predmet

ECTS

SN (SRS)

Voditelj/Nastavnici

Prvi semestar

U prvom semestru Studija studenti upisuju minimalno 30, a maksimalno 33 ECTS bodova. Svi predmeti su izborni. Predmeti nose bilo 6 bilo 3 ECTS-a. U predmetima od 6 ECTS bodova nastava se  iz svakog predmeta održava se u trajanju od 24 nastavna sata. U predmetima od 3 ECTS bodova nastava iz svakog predmeta održava se u trajanju od 12 nastavnih sati

1.1.

Europska pravna tradicija

 

6

24

Čepulo,Petrak, Apostolova-Maršavelski,Krešić M.

 

1.2.

Institucije i pravni sustav EU

 

6

24

Goldner-Lang, Vasiljević, Carević

 

 

 

1.3.

Europsko privatno pravo

6 24 T. Josipović,Klarić, Gliha, Baretić, Nikšić

1.4.

Poredbeno ustavno pravo država članica EU

6

24

Smerdel,Kostadinov, Gardašević

1.5.

Sudovi EU

6

24

Goldner-Lang

1.6.

Pravo unutarnjeg tržišta EU

6 24

Goldner-Lang, Carević

1.7.

Europski sud za ljudska prava

6 24 Uzelac, Dika, Garašić

1.8.

EU u međunarodnom pravu 3 12 Lapaš
1.9. Pretraživanje pravnih izvora i baza podataka 3 12 Goldner-Lang, Čar

Drugi semestar

U drugom semestru Studija studenti upisuju minimalno 30, a maksimalno 33 ECTS bodova. Svi predmeti su izborni. Predmeti nose bilo 6 bilo 3 ECTS-a. U predmetima od 6 ECTS bodova nastava se  iz svakog predmeta održava se u trajanju od 24 nastavna sata. U predmetima od 3 ECTS bodova nastava iz svakog predmeta održava se u trajanju od 12 nastavnih sati

2.1.

Europsko međunarodno privatno pravo i procesno pravo

6

24

Sikirić, Bouček, Babić, Hoško, Zgrabljić Rotar

2.2.

Zaštita ljudskih prava u Europi-kaznenopravni aspekti

6

24

Durđević, Ivičević Karas, I. Josipović

2.3.

Europsko pravo tržišnog natjecanja

6

24 Carević, Goldner Lang

2.4.

Europsko pravo trgovačkih društava

PREDMET SE NEĆE IZVODITI U ak.g.21/22

6

24 Goldner Lang

2.5.

Radno i socijalno pravo EU

6 24 Potočnjak,Grgurev, Vukorepa, Gotovac

2.6.

Javnofinacijsko pravo EU

6 24 Arbutina, J. Šimović,Cindori

2.7.

Europsko obiteljsko pravo

3 12 Korać Graovac, Hrabar, Majstorović, I. Šimović, Čulo Margetić
         
2.8. Metodologija prava Europske unije 6 24

Goldner-Lang,

Bačić Selanec

2.9. Izabrane teme prakse Europskog suda 3 12 Uzelac, Vajić

Treći semestar

 U trećem semestru održava se specijalistički seminar, zajednički za sve studente. Na tom seminaru, svaki student obvezan je održati javno izlaganje iz područja istraživanja po njegovom izboru. Ostali studenti sudjeluju u specijalističkom seminaru i komentiraju i daju sugestije studentu/studentima koji su imali izlaganje. Specijalistički seminar moderira nastavnik specijalističkog studija.

3.1.

Provedeno i javno izloženo istraživanje specijalističkog rada

15

 

 

3.2.

Obrana završnog specijalističkog rada

15    

3.3.

Dodatni seminarski rad

6

   

Obavijesti