1. semestar - PREDAVANJA SE ODRŽAVAJU ĆIRILOMETODSKA 4 ( GORNJI GRAD) DVORANA 3
             
             
             


 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Datum   PREDMET VRIJEME BROJ SATI      

18. 10. 2021.

Ponedjeljak

             

19.10.2021.

Utorak

    17,00-21,00 h        

20.10.2021.

Srijeda

  EU u međunarodnom pravu 17,00-21,00 H        

21.10.2021.

Četvrtak

  EU u međunarodnom pravu 17,00-21,00 H        

22.10.2021.

Petak

  PRETRAŽIVANJE PRAVNIH IZVORA I BAZA PODATAKA-online 17,00-21,00 H  Predavanje se iznimno održava online kako bi svaki student mogao koristiti kompjuter      

23.10.2021.

Subota

           

25.10.2021.

Ponedjeljak

  EU u međunarodnom pravu 17,00-21,00 h        

26.10.2021.

Utorak

     

 

 

 

 

27.10.2021.

Srijeda

  SUDOVI EU 17,00-21,00 h

 

 

 

28.10.2021.

Četvrtak

    17,00-21,00 h

 

 

 

 

29.10.2021.

Petak

 

PRETRAŽIVANJE PRAVNIH IZVORA I BAZA PODATAKA

online

17,00-21,00 h  Predavanje se iznimno održava online kako bi svaki student mogao koristiti kompjuter      

30.10.2021.

Subota

           

1.11.2021.

Ponedjeljak

 

PRAZNIK

SVI SVETI

 

 

 

 

2.11.2021.

Utorak

 

SUDOVI EU 

(NOVI TERMIN)

17,00-21,00 h

 

 

 

 

3.11.2021.

Srijeda

     

 

 

 

4.11.2021.

Četvrtak

    17,00-21,00 H

 

 

 

 

5.11.2021.

Petak

 

PRETRAŽIVANJE PRAVNIH IZVORA I BAZA PODATAKA

online

OTKAZANO ZBOG BOLESTI

17,00-21,00 h

 Predavanje se iznimno održava online kako bi svaki student mogao koristiti kompjuter

 

 

 

6.11.2021.

Subota

  INSTITUCIJE  I PRAVNI SUSTAV EU  9,00-12,00 h      

8.11.2021.

Ponedjeljak

 

EUROPSKA PRAVNA TRADICIJA

Prof. Dalibor Čepulo

17,30 -21,00 H

Ćirilometodska 4

I kat, kabinet prof. Čepula.

 

 

 

9.11.2021.

Utorak

  PRAVO UNUTARNJEG TRŽIŠTA EU 17,00-21,00 h

 

 

 

 

 

10.11.2021.

Srijeda

  SUDOVI EU 17,00-21,00 h

 

 

 

 

11.11.2021.

Četvrtak

    17,00-21,00 H

 

 

 

 

12.11.2021.

Petak

    17,00-21,00 H

 

 

 

 

13.11.2021.

Subota

  INSTITIUCIJE I PRAVNI SUSTAV EU 9,00-12,00 h      

15..11.2021.

Ponedjeljak

     

 

 

 

 

16.11.2021.

Utorak

  PRAVO UNUTARNJEG TRŽIŠTA EU 17,00-21,00 h

 

 

 

 

17.11.2021.

Srijeda

  SUDOVI EU 17,00-21,00 h

 

 

 

 

18.11.2021.

Četvrtak

 

PRAZNIK

DAN SJEĆANJA NA ŽRTVE DOM. RATA

 

 

 

  

19.11.2021.

Petak

  Pretraživanje pravnih izvora i baza podatakta (NOVI TERMIN ON-LINE)  

 

 

 

 

20.11.2021.

Subota

  INSTITUCIJE I PRAVNI SUSTAV EU 9,00-12,00 h      

22.11.2021.

Ponedjeljak

 

     

 

 

 

 

23.11.2021.

Utorak

  PRAVO UNUTARNJEG TRŽIŠTA EU 17,00-21,00 h

 

 

 

 

24.11.2021.

Srijeda

  SUDOVI EU 17,00-21,00 h

 

 

 

 

25.11.2021.

Četvrtak

    17,00-21,00 H

 

 

 

 

26.11.2021.

Petak

     

 

 

 

 

27.11.2021.

Subota

  INSTITUCIJE I PRAVNI SUSTAV EU 9,00-12,00 h      

29.11.2021.

Ponedjeljak

     

 

 

 

 

30.11.2021.

Utorak

  PRAVO UNUTARNJEG TRŽIŠTA EU 17,00-21,00 h

 

 

 

1.12.2021.

Srijeda

  SUDOVI EU 17,00-21,00 h

 

 

 

 

2.12.2021.

Četvrtak

    2.12.2021. H

 

 

 

 

3.12.2021.

Petak

     

 

 

 

 

4.12.2021.

Subota

  INSTITUCIJE I PRAVNI SUSTAV EU 9,00-12,00 h      

6.12.2021.

Ponedjeljak

     

 

 

 

 

7.12.2021.

Utorak

  PRAVO UNUTARNJEG TRŽIŠTA EU 17,00-21,00 h

 

 

 

 

8.12.2021.

Srijeda

     

 

 

 

9.12.2021.

Četvrtak

    17,00-21,00 H

 

 

 

 

10.12.2021.

Petak

     

 

 

 

 

11.12.2021.

Subota

  INSTITUCIJE I PRAVNI SUSTAV EU 9,00-12,00 h      

13.12.2021.

Ponedjeljak

     

 

 

 

 

14.12.2021.

Utorak

  PRAVO UNUTARNJEG TRŽIŠTA EU 17,00-21,00 h

 

 

 

15.12.2021.

Srijeda

    17,00-21,00 H

 

 

 

16.12.2021.

Četvrtak

    17,00-21,00 H

 

 

 

 

17.12.2021.

Petak

     

 

 

 

 

18.12.2021.

Subota

           

20.12.2021.

Ponedjeljak

 

     

 

 

 

 

21.12.2021.

Utorak

     

 

 

   

22.12.2021.

Srijeda

     

 

 

 

 

23.12.2021.

Četvrtak

     

 

 

 

 

BOŽIĆNI I NOVOGODIŠNJI 

BLAGDANI

 

BOŽIĆNI I NOVOGODIŠNJI 

BLAGDANI

 

 

 

 

 

10.1.2022.

Ponedjeljak

     

 

 

 

 

11.1.2022.

Utorak

  POREDBENO USTAVNO PRAVO DRŽAVA ČLANICA EU  

 17,00-21,00 h

 

 

 

12.1.2022.

Srijeda

     

 

 

 

 

13.1.2022.

Četvrtak

     

 

 

 

 

14.1.2022.

Petak

     

 

 

 

 

15.1.2022.

Subota

           

 17.1.2022.

Ponedjeljak

     

 

   

 

 18.1.2022.

Utorak

  POREDBENO USTAVNO PRAVO DRŽAVA ČLANICA EU  

 17,00 -21,00 h

 

 

 

19.1.2022.

Srijeda

     

 

 

 

20.1.2022.

Četvrtak

     

 

 

 

 

21.1.2022.

Petak

     

 

   

 

22.1.2022.

Subota

           

24.1.2022.

Ponedjeljak

     

 

 

 

 

 25.1.2022.

Utorak

  POREDBENO USTAVNO PRAVO DRŽAVA ČLANICA EU    17,00-21,00 h    

26.1.2022.

Srijeda

 

Europski sud za ljudska prava

prof. Uzelac

 

17,00-21,00 h

 

 

 

27.1. 2022.

Četvrtak

 

Europski sud za ljudska prava

prof. Uzelac

 

17,00-21,00 h

 

 

 

28.1.2022.

Petak

 

Europski sud za ljudska prava

prof. Uzelac

 

17,00-21,00 h

 

 

 

29.1.2022.

Subota

           

 31.1.2022.

Ponedjeljak

     

 

 

 

 

 1.2.2022.

Utorak

  POREDBENO USTAVNO PRAVO DRŽAVA ČLANICA EU  

 17,00-21,00 h

 

 

 

 2.2.2022.

Srijeda

 

Europski sud za ljudska prava

prof. Uzelac

 

17,00-21,00 h

     

 3.2.2022.

Četvrtak

 

Europski sud za ljudska prava

prof. Uzelac

 

17,00-21,00 h

 

 

 

 4.2.2022.

Petak

 

Europski sud za ljudska prava

prof. Uzelac

 

17,00-21,00 h

 

 

 

5.2.2022.

Subota

           

 7.2.2022.

Ponedjeljak

     

 

     

 8.2.2022.

Utorak

  POREDBENO USTAVNO PRAVO DRŽAVA ČLANICA EU  

 17,00-21,00 h

     

9.2.2022.

Srijeda

     

 

     

 10.2.2022.

Četvrtak

     

 

     

 11.2.2022.

Petak

     

 

     

12.2.2022.

Subota

           

 14.2.2022.

Ponedjeljak

     

 

     

15.2.2022.

Utorak

     

 

     

16.2.2022.

Srijeda

     

 

     

 17.2.2022.

Četvrtak

 

 

 

17,00 -21,00 h

     

 18.2.2022.

Petak

 

 

 

 17,00-21,00 h

     

19.2.2022.

Subota

           

 21.2.2022.

Ponedjeljak

     

 

     

 22.2.2022.

Utorak

     

 

     

 23.2.2022.

Srijeda

     

 

     

 24.2.2022.

Četvrtak

 

 

 

 17,00-21,00 h

     

 25.2.2022.

Petak

 

 

 

 17,00-21,00 h

     

 26.2.2022.

Subota

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

Obavijesti
Repozitorij
Repozitorij je prazan