1. semestar


 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Datum   PREDMET VRIJEME BROJ SATI      

18. 10. 2021.

Ponedjeljak

             

19.10.2021.

Utorak

  EU u međunarodnom pravu 17,00-21,00 h        

20.10.2021.

Srijeda

  EUROPSKA PRAVNA TRADICIJA 17,00-21,00 H        

21.10.2021.

Četvrtak

  EUROPSKA PRAVNA TRADICIJA 17,00-21,00 H        

22.10.2021.

Petak

  PRETRAŽIVANJE PRAVNIH IZVORA I BAZA PODATAKA 17,00-21,00 H        

23.10.2021.

Subota

           

25.10.2021.

Ponedjeljak

  EU u međunarodnom pravu 17,00-21,00 h        

26.10.2021.

Utorak

     

 

 

 

 

27.10.2021.

Srijeda

  SUDOVI EU 17,00-21,00 h

 

 

 

28.10.2021.

Četvrtak

  EUROPSKO PRIVATNO PRAVO 17,00-21,00 h

 

 

 

 

29.10.2021.

Petak

  PRETRAŽIVANJE PRAVNIH IZVORA I BAZA PODATAKA 17,00-21,00 h        

30.10.2021.

Subota

           

1.11.2021.

Ponedjeljak

 

PRAZNIK

SVI SVETI

 

 

 

 

2.11.2021.

Utorak

  EU u međunarodnom pravu 17,00-21,00 h

 

 

 

 

3.11.2021.

Srijeda

  SUDOVI EU 17,00-21,00 h

 

 

 

4.11.2021.

Četvrtak

  EUROPSKO PRIVATNO PRAVO 17,00-21,00 H

 

 

 

 

5.11.2021.

Petak

  PRETRAŽIVANJE PRAVNIH IZVORA I BAZA PODATAKA 17,00-21,00 h

 

 

 

 

6.11.2021.

Subota

  INSTITUCIJE  I PRAVNI SUSTAV EU  9,00-12,00 h      

8.11.2021.

Ponedjeljak

     

 

 

 

 

9.11.2021.

Utorak

  PRAVO UNUTARNJEG TRŽIŠTA EU 17,00-21,00 h

 

 

 

 

 

10.11.2021.

Srijeda

  SUDOVI EU 17,00-21,00 h

 

 

 

 

11.11.2021.

Četvrtak

  EUROPSKO PRIVATNO PRAVO 17,00-21,00 H

 

 

 

 

12.11.2021.

Petak

    17,00-21,00 H

 

 

 

 

13.11.2021.

Subota

  INSTITIUCIJE I PRAVNI SUSTAV EU 9,00-12,00 h      

15..11.2021.

Ponedjeljak

     

 

 

 

 

16.11.2021.

Utorak

  PRAVO UNUTARNJEG TRŽIŠTA EU 17,00-21,00 h

 

 

 

 

17.11.2021.

Srijeda

  SUDOVI EU 17,00-21,00 h

 

 

 

 

18.11.2021.

Četvrtak

 

PRAZNIK

DAN SJEĆANJA NA ŽRTVE DOM. RATA

 

 

 

  

19.11.2021.

Petak

     

 

 

 

 

20.11.2021.

Subota

  INSTITUCIJE I PRAVNI SUSTAV EU 9,00-12,00 h      

22.11.2021.

Ponedjeljak

 

     

 

 

 

 

23.11.2021.

Utorak

  PRAVO UNUTARNJEG TRŽIŠTA EU 17,00-21,00 h

 

 

 

 

24.11.2021.

Srijeda

  SUDOVI EU 17,00-21,00 h

 

 

 

 

25.11.2021.

Četvrtak

  EUROPSKO PRIVATNO PRAVO 17,00-21,00 H

 

 

 

 

26.11.2021.

Petak

     

 

 

 

 

27.11.2021.

Subota

  INSTITUCIJE I PRAVNI SUSTAV EU 9,00-12,00 h      

29.11.2021.

Ponedjeljak

     

 

 

 

 

30.11.2021.

Utorak

  PRAVO UNUTARNJEG TRŽIŠTA EU 17,00-21,00 h

 

 

 

1.12.2021.

Srijeda

  SUDOVI EU 17,00-21,00 h

 

 

 

 

2.12.2021.

Četvrtak

  EUROPSKO PRIVATNO PRAVO 2.12.2021. H

 

 

 

 

3.12.2021.

Petak

     

 

 

 

 

4.12.2021.

Subota

  INSTITUCIJE I PRAVNI SUSTAV EU 9,00-12,00 h      

6.12.2021.

Ponedjeljak

     

 

 

 

 

7.12.2021.

Utorak

  PRAVO UNUTARNJEG TRŽIŠTA EU 17,00-21,00 h

 

 

 

 

8.12.2021.

Srijeda

     

 

 

 

9.12.2021.

Četvrtak

  EUROPSKO PRIVATNO PRAVO 17,00-21,00 H

 

 

 

 

10.12.2021.

Petak

     

 

 

 

 

11.12.2021.

Subota

  INSTITUCIJE I PRAVNI SUSTAV EU 9,00-12,00 h      

13.12.2021.

Ponedjeljak

     

 

 

 

 

14.12.2021.

Utorak

  PRAVO UNUTARNJEG TRŽIŠTA EU 17,00-21,00 h

 

 

 

15.12.2021.

Srijeda

     

 

 

 

16.12.2021.

Četvrtak

     

 

 

 

 

17.12.2021.

Petak

     

 

 

 

 

18.12.2021.

Subota

           

20.12.2021.

Ponedjeljak

 

     

 

 

 

 

21.12.2021.

Utorak

     

 

 

   

22.12.2021.

Srijeda

     

 

 

 

 

23.12.2021.

Četvrtak

     

 

 

 

 

BOŽIĆNI I NOVOGODIŠNJI 

BLAGDANI

 

BOŽIĆNI I NOVOGODIŠNJI 

BLAGDANI

 

 

 

 

 

10.1.2022.

Ponedjeljak

     

 

 

 

 

11.1.2022.

Utorak

  POREDBENO USTAVNO PRAVO DRŽAVA ČLANICA EU  

 17,00-21,00 h

 

 

 

12.1.2022.

Srijeda

     

 

 

 

 

13.1.2022.

Četvrtak

     

 

 

 

 

14.1.2022.

Petak

     

 

 

 

 

15.1.2022.

Subota

           

 17.1.2022.

Ponedjeljak

     

 

   

 

 18.1.2022.

Utorak

  POREDBENO USTAVNO PRAVO DRŽAVA ČLANICA EU  

 17,00 -21,00 h

 

 

 

19.1.2022.

Srijeda

     

 

 

 

20.1.2022.

Četvrtak

     

 

 

 

 

21.1.2022.

Petak

     

 

   

 

22.1.2022.

Subota

           

24.1.2022.

Ponedjeljak

     

 

 

 

 

 25.1.2022.

Utorak

  POREDBENO USTAVNO PRAVO DRŽAVA ČLANICA EU    17,00-21,00 h    

26.1.2022.

Srijeda

     

 

 

 

 

27.1. 2022.

Četvrtak

     

 

 

 

 

28.1.2022.

Petak

     

 

 

 

 

29.1.2022.

Subota

           

 31.1.2022.

Ponedjeljak

     

 

 

 

 

 1.2.2022.

Utorak

  POREDBENO USTAVNO PRAVO DRŽAVA ČLANICA EU  

 17,00-21,00 h

 

 

 

 2.2.2022.

Srijeda

     

 

     

 3.2.2022.

Četvrtak

     

 

 

 

 

 4.2.2022.

Petak

     

 

 

 

 

5.2.2022.

Subota

           

 7.2.2022.

Ponedjeljak

     

 

     

 8.2.2022.

Utorak

  POREDBENO USTAVNO PRAVO DRŽAVA ČLANICA EU  

 17,00-21,00 h

     

9.2.2022.

Srijeda

     

 

     

 10.2.2022.

Četvrtak

     

 

     

 11.2.2022.

Petak

     

 

     

12.2.2022.

Subota

           

 14.2.2022.

Ponedjeljak

     

 

     

15.2.2022.

Utorak

     

 

     

16.2.2022.

Srijeda

     

 

     

 17.2.2022.

Četvrtak

     

 

     

 18.2.2022.

Petak

     

 

     

19.2.2022.

Subota

           

 21.2.2022.

Ponedjeljak

     

 

     

 22.2.2022.

Utorak

     

 

     

 23.2.2022.

Srijeda

     

 

     

 24.2.2022.

Četvrtak

     

 

     

 25.2.2022.

Petak

     

 

     

 26.2.2022.

Subota

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

Obavijesti
Repozitorij
Repozitorij je prazan