Raspored predavanja 2. semestar


 

 

 

 

 

 

 

 

Datum PREDMET  VRIJEME    

 

       

1. 3.2022.

Utorak

 JAVNOFINANCIJSKO PRAVO EU

prof. Arbutina

17,00 -19,00 H (dva sata)    

2.3.2022.

Srijeda

 JAVNOFINANCIJSKO PRAVO EU

prof. Arbutina

17,00 -19,00 h (dva sata)    

3.3.2022.

Četvrtak

 EUROPSKO OBITELJSKO PRAVO  17,00-21,00 h    

4.3.2022.

Petak

 JAVNOFINACIJSKO PRAVO EU

prof. Arbutina

 17,00-19,00 H (dva sata)    

5.3.2022.

Subota

JAVNOFINACIJSKO PRAVO EU

prof. Arbutina

17,00 .19.,00 h (dva sata

7.3.2022.

Ponedjeljak

 EUROPSKO PRAVO TRŽIŠNOG NATJECANJA  17,00-21,00 h    

8.3.2022.

Utorak

 METODOLOGIJA PRAVA EU

17,00-21,00 h

 

 

9.3.2022.

Srijeda

 

 

 

 

10.3.2022.

Četvrtak

 EUROPSKO OBITELJSKO PRAVO

 17,00-21,00 h

 

 

11.3.2022.

Petak

       

12.3.2022.

Subota

   

14.3.2022.

Ponedjeljak

 EUROPSKO PRAVO TRŽIŠNOG NATJECANJA

17,00-21,00 h

 

 

15.3.2022.

Utorak

 METODOLOGIJA PRAVA EU

17,00-21,00 h

 

 

16.3.2022.

Srijeda

 

 

 

17.3.2022.

Četvrtak

 EUROPSKO OBITELJSKO PRAVO

 17,00-21,00 h

 

 

18.3.2022.

Petak

 

 

 

 

19.3.2022.

Subota

   

21.3.2022.

Ponedjeljak

 EUROPSKO PRAVO TRŽIŠNOG NATJECANJA

 17,00-21,00 h

 

 

22.3.2022.

Utorak

 METODOLOGIJA PRAVA EU

17,00-21,00 h

 

 

 

23.3.2022.

Srijeda

 

 

 

 

24.3.2022.

Četvrtak

 

 

 

 

25.3.2022.

Petak

 

 

 

 

26.3.2022.

Subota

   

28.3.2022.

Ponedjeljak

EUROPSKO PRAVO TRŽIŠNOG NATJECANJA

 17,00-21,00 h

 

 

29.3.2022.

Utorak

 OPĆA NAČELA U PRAKSI SUDA EU

17,00-21,00

 

30.3.2022.

Srijeda

 

 

 

 

31.3.2022.

Četvrtak

 

 

  

1.4.2022.

Petak

 

 

 

 

2.4.2022.

Subota

   

4.4.2022.

Ponedjeljak

 

 EUROPSKO PRAVO TRŽIŠNOG NATJECANJA

 17,00-21,00 h

 

 

5.4.2022.

Utorak

 OPĆA NAČELA U PRAKSI SUDA EU

 17,00-21,00 h

 

 

6.4.2022.

Srijeda

 

 

 

 

7.4.2022.

Četvrtak

 

 

 

 

8.4.2022.

Petak

 

 

 

 

9.4.2022.

Subota

   

11.4.2022.

Ponedjeljak

 EUROPSKO PRAVO TRŽIŠNOG NATJECANJA

 17,00 -21,00 h

 

 

12.4.2022.

Utorak

OPĆA NAČELA U PRAKSI SUDA EU

17,00-21,00 h

 

13.4.2022.

Srijeda

 

 

 

14.4.2022.

Četvrtak

 

 

 

 

 

15.4.2022.

Petak

 VELIKI PETAK

 

 

 

16.4.2022.

Subota

VELIKA SUBOTA  

18.4.2022.

Ponedjeljak (PRAZNIK)

 USKRSNI PONEDJELJAK

 

 

 

19.4.2022.

Utorak

 

 

 

 

20.4.2022.

Srijeda

 

 

 

 

21.4.2022.

Četvrtak

 

 

 

22.4.2022.

Petak

 

 

 

 

23.4.2022.

Subota

   

25.4.2022.

Ponedjeljak

 

 

 

 

26.4.2022.

Utorak

 

 

 

 

27.4.2022.

Srijeda

 

 

 

 

28.4.2022.

Četvrtak

 

 

 

 

29.4.2022.

Petak

 

 

 

 

30.4.2022.

Subota

   

2.5.2022.

Ponedjeljak

 

 

 

 

 

3.5.2022.

Utorak

 

 

   

4.5.2022.

Srijeda

 

 

 

 

5.5.2022.

Četvrtak

 

 

 

 

6.5.2022.

Petak

 

 

 

 

 

7.5.2022.

Subota

   

9.5.2022.

Ponedjeljak

 RADNO I SOCIJALNO PRAVO EU

 17,00 h-21,00 h

 

 

10.5.2022.

Utorak

 RADNO I SOCIJALNO PRAVO EU

 17,00 -21,00 h

 

 

11.5.2022.

Srijeda

 RADNO I SOCIJALNO PRAVO EU

 17,00-21,00 h

 

 

12.5.2022.

Četvrtak

 RADNO I SOCIJALNO PRAVO EU

 17,00-21.00 h

 

 

13.5.2022.

Petak

 RADNO I SOCIJALNO PRAVO EU

 17,00 -21,00 h

 

 

14.5.2022.

Subota

   

 16.5.2022.

Ponedjeljak

 

 RADNO I SOCIJALNO  PRAVO EU

 17,00.21,00 h  

 

 17.5.2022.

Utorak

 

 

 

 

18.5.2022.

Srijeda

 

 
 
 

19.5.2022.

Četvrtak

 

 

   

20.5.2022.

Petak

 

     

21.5.2022.

Subota

   

23.5.2022.

Ponedjeljak

 

 

 

   

 24.5.2022.

Utorak

     

25.5.2022.

Srijeda

 

 

 

26.5.2022.

Četvrtak

 

 

 

27.5.2022.

Petak

 

 

 

28.5.2022.

Subota

   

 30.5.2022.

Ponedjeljak (PRAZNIK)

     DAN DRŽAVNOSTI

 

 

 

 31.5.2022.

Utorak

 

 

 

 

 1.6.2022.

Srijeda

 

     

 2.6.2022.

Četvrtak

 

 

 

 

 3.6.2022.

Petak

 

 

 

 

4.6.2022.

Subota

   

6.6.2022.

Ponedjeljak

 

     

7.6.2022.

Utorak

 

     

8.6.2022.

Srijeda

 

     

9.6.2022.

Četvrtak

 

     

10.6.2022.

Petak

 

     

11.6.2022.

Subota

   

13.6.2022.

Ponedjeljak

 

     

14.6.2022.

Utorak

 

     

15.6.2022.

Srijeda

 

     

16.6.2022.

Četvrtak (PRAZNIK)

           TIJELOVO

     

17.6.2022.

Petak

 

     

18.6.2022.

Subota

   

20.6.2022.

Ponedjeljak

 

     

21.6.2022.

Utorak

 

     

22.6.2022.

Srijeda  (PRAZNIK)

DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE

     

23.6.2022.

Četvrtak

 

     

24.6.2022.

Petak

 

     

25.6.2022.

Subota

   

27.6.2022.

Ponedjeljak

 

     

28.6.2022.

Utorak

 

     

29.6.2022.

Srijeda

 

     

30.6.2022.

Četvrtak

 

     

1.7.2022.

Petak

 

     

2.7.2022.

Subota

   

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

Obavijesti
Repozitorij
Repozitorij je prazan