Drugi semestar

Drugi semestar

U drugom semestru Studija studenti upisuju minimalno 30, a maksimalno 33 ECTS bodova. Svi predmeti su izborni. Predmeti nose bilo 6 bilo 3 ECTS-a. U predmetima od 6 ECTS bodova nastava se  iz svakog predmeta održava se u trajanju od 24 nastavna sata. U predmetima od 3 ECTS bodova nastava iz svakog predmeta održava se u trajanju od 12 nastavnih sati

2.1.

Europsko međunarodno privatno pravo i procesno pravo

6

24

Sikirić

Bouček, Babić, Hoško, Zgrabljić Rotar

2.2.

Zaštita ljudskih prava u Europi-kaznenopravni aspekti

6

24

Đurđević

Đurđević, Ivičević-Karas, I. Josipović

 

2.3.

Europsko pravo tržišnog natjecanja

6

24

Carević

Ćapeta,Goldner-Lang, Perišin

 

2.4.

Europsko pravo trgovačkih društava

PREDMET SE NEĆE IZVODITI U ak.g. 2021/22

6

24

Goldner-Lang,

Perišin

Ćapeta, Carević

2.5.

Radno i socijalno pravo EU

6 24 Potočnjak Grgurev, Vukorepa, Gotovac

2.6.

Javnofinancijsko pravo EU

6

24 Arbutina

J: Šimović,Cindori

2.7.

Europsko obiteljsko pravo

3 12 Korać-Graovac Hrabar, Majstorović, I. Šimović, Čulo Margetić
           
2.8. Metodologija prava Europske unije 6 24 Goldner Lang  Bačić Selanec
2.9. Izabrane teme prakse Europskog suda 3 12 Uzelac Vajić