Opća načela u praksi Europskog suda

Opće informacije o predmetu

 

ECTS: 3

Broj nastavnih sati: 12

 

Predavači:

Prof. Tamara Ćapeta

Prof. Iris Goldner Lang

 

Opis predmeta

Sudovi ne sude samo na temelju pisanih pravnih normi, već se često u svojoj praksi pozivaju na nepisana opća načela prava. Sud EU vrlo se često u svojim presudama poziva na takva opća načela prava EU i koristi ih kao jedan od mehanizama kojima konstitucionalizira pravni poredak EU-a. Opća načela omogućuju otvorenost i usklađenost prava EU međunarodnom i nacionalnim pravnim poretcima.

Što su opća načela prava EU? Ima li Sud EU legitimitet da stvara/nalazi opća načela prava? Je li sudska praksa kojom nastaju opća načela prava opće prihvaćena? Ovo su neka od pitanja o kojima će se razgovarati na ovom predmetu. Cilj je ovog predmeta, dakle, istražiti što su opća načela, načine kako ih Sud EU unosi u pravni sustav EU i za što ih koristi.

Neka opća načela prava razvijena u sudskoj praksi kasnije su kodificirana. To je posebice istina za zaštitu ljudskih prava koja je u europski pravni poredak uključena kroz sudsku praksu, a danas je kodificirana i u Osnivačkom ugovoru i u Povelji temeljenih prava EU. Mijenja li kodifikacija općeg načela njegovu narav? Posebice, jesu li ljudska prava jednako zaštićena kad postoje kao nepisano opće načelo prava i kad postoje kao odredba u Povelji temeljenih prava?

 

Način odvijanja nastave

Polaznici će se za svaki nastavni sat trebati pripremiti tako da pročitaju materijale (sudsku presudu, mišljenje nezavisnog odvjetnika ili akademski članak) te da o temi koju obrađuju materijali budu spremni raspravljati na satu.

Materijali za pripremu za sat bit će objavljeni na poslužitelju Merlin na koji će pristup biti omogućen polaznicima predmeta. 


Obavijesti - Arhiva
Povratak

Rezultati 0 - 0 od 0
Stranica 1 od 0
Po stranici: 
Nema vijesti!
Repozitorij
Repozitorij je prazan