SUDOVI EU

Osnovne informacije o predmetu

ECTS: 6

Broj sati nastave: 24

 

Predavači

 

Materijale izradila i predaje: 

Prof. dr. sc. Tamara Ćapeta

Jean Monnet profesor prava EU

na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

 

O čemu je ovaj predmet?

Pravni i politički sustav Europske unije nastao je evolucijom na koju je utjecao veći broj aktera. Uz države članice te političke institucije EU (Europski parlament, Vijeće i Komisiju), važnim se akterom pokazao i Europski sud. Zapravo, upravo je Europski sud u razdobljima političke stagnacije europske integracije usmjeravao tijek razvoja europskog pravnog i političkog sustava. Iako je formativno razdoblje EU za nama, važnost Europskog suda u oblikovanju pravnog poretka Europske unije, te time i u izgradnji europskog društva i dalje je velika.

Svrha je ovog predmeta objasniti zašto i kako Europski sud sudjeluje u formiranju Europske unije. U tu ćemo svrhu proučiti i razgovarati o glavnim područjima njegove nadležnosti. Pri tome ćemo se pitati i raspravljati o tome zašto je Sud pozvan sudjelovati u, u svojoj biti, političkom procesu kreiranja pravnih pravila EU, ima li Sud legitimitet za takav zadatak, tko su njegovi sugovornici, njegovi saveznici ili protivnici i zašto.

Iako se predmet bavi samo nadležnostima Suda EU, valja imati na umu da zajedno s Europskim sudom, europski sudski sustav čine i sudovi država članica EU. Bez njihove suradnje, položaj Europskog suda u institucionalnoj strukturi na europskoj razini bio bi mnogo slabiji. Nacionalni sudovi sudjeluju u oblikovanju europskog prava zajedno s Europskim sudom. O njihovoj ulozi te o načinu njihove komunikacije s Europskim sudom također će biti govora.

 

Predavanja su organizirana u sljedeće glavne cjeline:

 • Nacionalni sudovi i Europski sud
 • Organizacija i nadležnosti Europskog suda
 • Uloga sudova u modernim demokracijama
 • Kontrola nad državama članicama - Povredbeni postupak
 • Suradnja s nacionalnim sudovima - Prethodni postupak za tumačenje
 • Sudski nadzor nad pravom EU

 

Kako su organizirana predavanja?

Svaki se sat sastoji djelomično od predavanja, a djelomično od diskusije. Od polaznika se očekuje priprema za svaki sat i aktivno sudjelovanje. Sudjelovanje na satu sastavni je dio konačne ocjene. Za svaku nastavnu jedinicu potrebno je pročitati kratki uvodni tekst, u kojem će biti naznačena pitanja o kojima će se raspravljati na satu. Materijali koje je potrebno pročitati kao pripremu za sat obajvljivat će se na poslužitelju Merlin na koji će polaznici dobiti pristup po upisu na predmet.  Priprema za sat zahtijevat će čitanje uglavnom sudske prakse, ili, pak članaka objavljenih u znanstvenim publikacijama. 

 

Ispit

Ispit se piše kod kuće tijekom dva dana. Sastoji se od hipotetskog predmeta i eseja na zadanu temu. Konačna ocjena ovisi o sudjelovanju na satu i ispitu.

 

Literatura

Ne postoji obvezna literatura za ovaj predmet. Materijali koje treba pročitati kao pripremu za sat bit će objavljeni na webu. Ovdje se daje lista preporučenih udžbenika (na hrvatskom ili engleskom jeziku) koji opisuju i analiziraju sudski sustav EU na sustavan i općenit način. Te udžbenike (odnosno neka njihova poglavlja) ili neke druge po vašem izboru, možete konzultirati prilikom pripreme za predavanja ili za ispit. Kako se pravo EU brzo mijenja, mnogi od ovih udžbenika (ovisno o izdavaču) imaju on-line update.

 • Anthony Arnull, The European Union and its Court of Justice, 2nd ed, Oxford University Press, 2006.
 • Monica Claes, The National Courts' Mandate in the European Constitution, Hart Publishing, 2006.
 • P. Craig and G. De Burca, EU LAW, Text, Cases and Materials 6th edition, Oxford UP 2016.
 • Tamara Ćapeta, Sudovi EU. Nacionalni sudovi kao europski sudovi, IMO, Zagreb, 2002.
 • Trevor Hartley, The Foundations of European Community Law, OUP Oxford; 7th edition, 2010.
 • K. Lenaerts et al., Procedural Law of the European Union, OUP, 2014.
 • T. Petrašević, Prethodni postupak pred Sudom EU, Pravni fakultet Osijek, Gradska tiskara Osijek d.d., 2014.
 • Prethodni postupak u pravu Europske unije – Suradnja nacionalnih sudova s Europskim sudom, Ćapeta, Goldner Lang, Perišin i Rodin (eds.), Narodne novine, 2011.
 • Reforma Europske unije – Lisabonski ugovor, Rodin, Ćapeta, Goldner-Lang (eds.), Narodne novine, 2009.
 • Wyatt & Dashwood's European Union Law, 6th edition, Hart Publishing, 2011.

 

Kratki CV predavača

Tamara Ćapeta ima magisterij s College of Europe, Brugge te doktorat s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz dva kraća studijska boravka na Europskom sudu, u kabinetima nezavisnog odvjetnika Fennellyja i nezavisne odvjetnice Sharpston, postdoktorsko istraživanje vezano uz Sud EU provodila je i na University of Michigan, temeljem Fulbright stipendije. Radi kao redovita profesorica u trajnom zvanju  na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je od 2012. do 2016. bila nositeljica Jean Monnet katedre, a od 2018. koordinatorica je Jean Monnet Centre of Excellence 'EU Global Leadership in the Rule of Law'.

Prije zaposlenja na Pravnom fakultetu radila je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1997 – 2002.), u Institutu za međunarodne odnose (1992 – 1994.), te u Ministarstvu vanjskih poslova RH (1992 – 1994.). Od 1. kolovoza 2013. (po stupanju Hrvatske u članstvo EU), provela je godinu dana kao voditeljica odjela za prevođenje na hrvatski jezik na Sudu EU, sa zadaćom uspostave novog odjela i razvoja prikladne hrvatske terminologije za pojmove prava EU.

Autorica je dvije samostalne knjige, među kojima i „Sudovi Europske unije – nacionalni sudovi kao europski sudovi“. Također je koautor ili urednik nekoliko drugih knjiga te autor većeg broja znanstvenih članaka. Članica je uredništava više znanstvenih publikacija, a bila je glavna urednica publikacije Croatian Yearbook of European Law and Policy od 2010. do 2015. Njen trenutačni istraživački interes obuhvaća teorije suđenja i sudske interpretacije, europsko sudstvo, upotrebu novih tehnologija u sudskom postupku te ustavne aspekte europske integracije.


Repozitorij
Repozitorij je prazan